Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція провідного спеціаліста інформаційно-консультаційного і впроваджувального відділу екстеншн

1. Загальні положення

Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням начальника відділу Екстеншн та підпорядковується начальникові відділу.

У своїй роботі керується чинним законодавством, наказами Ректора, проректора з інформатизації, розпорядженнями начальника відділу Екстеншн та посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта із ступенем Магістра, володіння іноземною мовою та сучасними інформаційними технологіями.

2. Обов'язки

Провідний спеціаліст відділу Екстеншн зобов’язаний:

1. Вивчати попит і пропозицію на агроконсалтингову освіту.

2. Організовувати рекламу університету з надання науково-консультаційних і інформаційних послуг.

3. Організовувати різні форми навчання, тренінгу з метою підготовки та перепідготовки керівних кадрів, консультантів, фахівців, фермерів, робітників для роботи в АПК.

4. Розробляти навчальні плани, програми, методичні матеріали для забезпечення науково-освітніх та впроваджувальних заходів.

5. Залучати вчених, провідних фахівців, викладачів аграрних науково-освітніх закладів України до консалтингової діяльності.

6. Використовувати нову інформаційну технологію та дистанційну систему навчання.

7. Підтримувати необхідний зв'язок з інформаційного базою відділу Екстеншн.

8. Організовувати видання інформаційного та науково-методичного матеріалу.9.Налогоджувати і підтримувати зв’язки з громадськими організаціями щодо консалтингової і науково-освітньої діяльності у обслуговування АПК.

10.Забезпечувати зв’язки з іноземними спеціалістами з метою розробки спільних навчально-консультаційних програм, методичних матеріалів, проектів.

3. Права

Провідний спеціаліст має право:

1. Отримувати від структурних підрозділів університету необхідну допомогу щодо організації процесу впровадження.

2. Вносити пропозиції щодо удосконалення та подальшого розвитку форм і методів навчання.

3. Здійснювати контроль за якістю роботи фахівців, залучених до процесу навчання.

4. Узгоджувати спільну діяльність із співробітниками Відділу щодо проведення загально університетських заходів.

4. Відповідальність

Провідний спеціаліст несе відповідальність за:

1. Своєчасність та якість розробки навчальних планів і програм.

2. Забезпечення зв'язків з громадськістю, іноземними державами та іншими організаціями.

3. Забезпеченість учбових занять, тренінгів необхідним науково-методичним та інформаційним матеріалом, а також місцем проведення занять, викладачами та слухачами.

3. Ефективність застосування новітніх інформаційних технологій в спілкуванні.

4. Дотримання правил протипожежної й виробничої техніки безпеки на робочому місці.

5. Дотримання трудової та виконавчої дисципліни в роботі.