Посадові інструкції навчальних закладів

1.Загальні положення

Провідний фахівець відділу призначається та звільняється з посади наказом ректора університету за поданням начальника відділу, з узгодженням з проректором, якому підпорядкований відділ. Підпорядковується безпосередньо начальнику відділу ІТЗ. У своїй роботі керується заводськими інструкціями, правилами з техніки безпеки, графіками профілактичного обслуговування устаткування, вказівками начальника відділу. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта і стаж роботи не менше трьох років на інженерній посаді.

2.Обов’язки

Провідний фахівець відділу ІТЗ зобов'язаний: – розробляти пропозиції щодо оснащення лекційних та предметних аудиторій, лінгафонних кабінетів, навчальних лабораторій кафедр та проводити роботу щодо введення їх в експлуатацію;

– проводити своєчасне та якісне технічне обслуговування і профілактичний ремонт ТЗ електрозашторювання, звукових засобів:

– надавати методичну та технічну допомогу працівникам лабораторії в їх практичній роботі; – навчати співробітників користуватися ТЗ;

– здійснювати контроль за санітарно-технічним станом майстерень, аудиторій, за виконанням правил внутрішнього розпорядку співробітниками відділу.

3.Права

Провідний фахівець відділу ІТЗ має право: – вимагати від начальника відділу роз’яснень, вирішувати з начальником відділу питання, які виникають під час роботи;

– вимагати від співробітників відділу виконання завдань, покладених на них керівництвом відділу.

4. Відповідальність

Провідний фахівець відділу ІТЗ несе відповідальність за: – за своєчасне і якісне виконання доручень, поставлених перед ним начальником відділу з боку адміністрації НАУ;

– додержання трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку співробітниками відділу;

– виконання інструкцій за інженерними стандартами; – облік та ведення технічної документації інженерної діяльності відділу; – взаємовідносини з іншими підрозділами, організацію і розвиток ІТЗ.