Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Проректор з міжнародних зв'язків несе відповідальність за організацію навчання і виховання іноземних громадян та здійснення міжнародних зв'язків НАУ. Посада проректора з міжнародних зв'язків затверджується Вченою радою університету у відповідно до Статуту НАУ; підпорядковується безпосередньо ректору.

2. Обов'язки

Проректор з міжнародних зв'язків зобов'язаний: – організовувати роботу: професорсько-викладацького складу університету з навчання та виховання студентів, аспірантів і стажистів іноземних країн; університету з прийому іноземних громадян відповідно до встановлених планів; деканатів і кафедр з підготовки іноземних спеціалістів з урахуванням специфіки їхньої майбутньої професійної діяльності на батьківщині;

– керувати відділом міжнародних зв'язків;

– контролювати проведення навчальної та виховної роботи іноземних студентів, в т. ч. студентів, які навчаються на без валютній основі у вузах іноземних країн; – планувати заходи з використання щорічної квоти міжнародних обмінів для виконання затверджених університетом планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; – розробляти угоди з вузами-партнерами, проекти і робочі програми співробітництва; – узагальнювати та аналізувати матеріали про наукову ефективність міжнародного співробітництва, розробляти і здійснювати заходи щодо підвищення ефективності міжнародного співробітництва;

– організовувати підготовку іноземних спеціалістів в аспірантурі, стажуванні і курсах підвищення кваліфікації;

– організовувати і приймати делегації із зарубіжних країн;

– організовувати на компенсаційних засадах мовні курси, школи, семінари, олімпіади, виставки.

3. Права

Проректор з міжнародних зв'язків має право: – вносити пропозиції керівництву університету з питань покращення планування та організації роботи з іноземними студентами і міжнародного співробітництва; – проводити контроль на факультетах щодо своєчасного виконання наказів та розпоряджень, що стосуються підготовки кадрів для зарубіжних країн;

– надавати послуги щодо створення спільних центрів освіти, фірм, науково-дослідних колективів та консультаційних центрів, а також українським та іноземним громадянам у легалізації документів про освіту.

4. Відповідальність

Проректор з міжнародних зв'язків несе відповідальність за: – своєчасне і якісне оформлення звітів;

– своєчасне оформлення і легалізація документів іноземних випускників; – надання візової підтримки студентам-іноземцям;

– допомогу в оформленні виїздів українським студентам та викладачам, які від'їжджають за кордон;

– оформлення відряджень працівників НАУ на педагогічну роботу або наукове стажування до зарубіжних країн на контрактній основі; – прийом іноземних делегацій;

– виконання наказів з відбору і оформлення спеціалістів та студентів університету для відряджень за кордон, своєчасну підготовку на них виїзних документів; – виконання правил внутрішнього розпорядку співробітниками відділу і трудової дисципліни структурних підрозділів.