Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Проректор з соціально-побутових питань керує роботою відділу з соціально-побутових питань. Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету шляхом укладання з ним контракту. Проректор несе повну відповідальність за результати роботи відділу відповідно до покладених на нього завдань. У своїй роботі керується чинним законодавством, наказами та розпорядженнями ректора, цією посадовою інструкцією. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта.

2. Обов'язки

Проректор з соціально-побутових питань зобов'язаний: – організовувати: ведення квартирного обліку та надання житла; оздоровлення співробітників, студентів та дітей; контроль громадського харчування, торгівлі; побутове обслуговування; розробку та здійснювати контроль за реалізацією колективного договору; фонд споживання та його розподіл; ведення обліку та надання пільг і компенсацій студентам, співробітникам та їх дітям, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС; – забезпечувати: медичне обслуговування; садовими ділянками, кооперативними гаражами, ділянками під городи та індивідуальне будівництво; дітей співробітників місцями в дошкільних закладах; виплату допомоги сім'ям з дітьми;

– підтримувати зв'язок та вести роботу з учасниками ВВВ, ветеранами праці, пенсіонерами, які працюють та пішли на заслужений відпочинок.

3. Права

Проректор з соціально-побутових питань має право: – користуватись відповідними документами, які необхідні для роботи;

4. Відповідальність

Проректор з соціально-побутових питань несе відповідальність за: – виконання покладених на нього функціональних обов'язків; – виконання правил внутрішнього розпорядку; – виконання правил проживання в гуртожитках.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Проректор з соціально-побутових питань у своїй роботі взаємодіє із: – усіма підрозділами університету з питань функціональних обов'язків; – районною міською та обласною держадміністраціями, закладами охорони здоров'я.