Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Підпорядковується директору ВЦ. У своїй роботі керується державними стандартами, рішеннями Вченої ради університету та цією посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - середня спеціальна або вища освіта, робота на ПЕОМ.

2. Обов'язки

Редактор-коректор зобов'язаний: – виконувати процеси, спільні для всіх видів коректури з одночасним редагуванням; – зчитувати та виправляти коректури, працювати зі словниками та іншою довідковою літературою для вирішення питань, що виникають під час роботи з рукописом; – забезпечувати ідентичність передрукованого оригіналу з рукописом, редакційні виправлення, звертати увагу на орфографію та пунктуацію відповідно до норм правопису, забезпечувати лексичну єдність різних елементів рукопису, виправляти помічені помилки; – перевіряти наявність усіх складових частин оригіналу - змісту, таблиць, формул, назв, наявність ілюстрацій, обкладинки., титулу, нумерацію сторінок рукопису; – виправляє змістовні та стилістичні недоліки;

– у рукопису уніфікувати скорочення, перевіряти відповідність заголовків у тексті та у змісті, правильність нумерації розділів, параграфів, рубрик, формул, таблиць, ілюстрацій, посилань, а також правильність бібліографічного опису видань.

3. Права

Редактор-коректор має право: – вимагати від директора ВЦ та провідного редактора матеріали та інформацію, які необхідні для видавничого процесу (вичитування та зчитування рукопису); – вносити пропозиції щодо поліпшення організації роботи сектора.

4. Відповідальність

Редактор-коректор несе відповідальність за: – виконання обов'язків, передбачених посадовою інструкцією; – дотримання правил внутрішнього розпорядку та техніки безпеки.

5. Взаємодія

Редактор-коректор у своїй роботі співпрацює із: – директором ВЦ та співробітниками відділу - з питань, пов'язаних з виконанням функціональних обов'язків.