Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Реставратор книг призначається на посаду і звільняється наказом ректора університету за представленням директора бібліотеки. Підпорядковується завідувачу відділом книгозберігання. Кваліфікаційні вимоги - середня загальна освіта.

У своїй роботі керується індивідуальною посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Реставратор книг зобов'язаний: – брати участь у відбиранні зношених, подертих видань для ремонту; – готувати видання до справи та ремонту (перевіряти наявність сторінок, титульного листа та інше);

– реставрувати книжкові блоки;

– підібрані комплекти періодичних видань переплітати у блоки; – вести реставрацію видань, що надходять для реставрації; – вести облік своєї роботи;

– подавати заявки адміністрації бібліотеки на придбання матеріалів для палітурних робіт.

3. Права

Реставратор книг має право: – брати участь у складанні планів та звітів відділу; – вносити пропозиції завідувачу відділом з питань покращання реставраційних робіт.

4. Відповідальність

Реставратор книг несе відповідальність за: – якісне і своєчасне виконання своїх посадових обов'язків; – збереження книжкового фонду бібліотеки;

– дотримання правил внутрішнього розпорядку, протипожежного захисту, виробничої санітарії та техніки безпеки.