Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Сантехнік гуртожитку підпорядковується завідувачу гуртожитком. Він несе відповідальність за своєчасне виконання своїх обов'язків, якість виконаних робіт по експлуатації електрообладнання, додержання правил трудової дисципліни, техніки безпеки, пожежної безпеки.

2. Обов'язки

Сантехнік зобов'язаний:

– забезпечувати правильну технічну експлуатацію і безперебійну сантехнічного обладнання, опалювальних та водопровідних мереж; – стежити за виконанням правил пожежебезпеки та охорони праці.

3. Права

Сантехнік має право: – відключати обладнання у випадку його несправності; – вимагати від керівництва забезпечення спецодягом, інструментом.