Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція секретаря-друкарки сектору захисту дисертацій

1. Загальні положення

Призначається на посаду наказом ректора університету та безпосередньо підпорядкована вченому секретарю сектора захисту дисертацій.

У практичній діяльності керується наказами ректора університету, "Положенням про сектор", посадовою інструкцією та правилами внутрішнього розпорядку університету.

2. Обов'язки

Секретар-друкарка зобов'язана: – здійснювати комплекс друкарських робіт та роботу, пов'язану з поточною вхідною та вихідною кореспонденцією;

– вести журнали запису поштових надходжень та відправлень, реєструвати автореферати, віддавати їх у канцелярію;

– стежити за чистотою й порядком приміщення секретаріату;

– реєструвати і передавати кафедрам через канцелярію автореферати, які надсилають на відгук інші вузи і науково-дослідні установи;

– здавати в бухгалтерію заявки на оплату опонентам за рецензування дисертаційних робіт;

– складати заявки на канцтовари; – виконувати інші розпорядження й доручення вченого секретаря.

3. Права

Секретар-друкарка має право: – вносити пропозиції щодо поліпшення роботи сектору.

4. Відповідальність

Секретар-друкарка несе відповідальність за: – правильне ведення журналів реєстрації поштових надходжень та відправлень; – своєчасне та організоване виконання всіх розпоряджень та доручень вченого секретаря.