Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція спеціаліста (інженера) 1 та 2 категорії відділу телекомунікацій

1. Загальні положення

Спеціаліст (інженер) І та ІІ категорії відділу телекомунікацій забезпечує діяльність відділу, допомагає провідному спеціалісту у виконанні його функцій щодо підтримання технічної бази відділу в належному стані. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням завідувача відділом та погодженням начальника Інформаційного центру. У своїй роботі керується дорученнями завідувача відділом та провідного спеціаліста, розпорядженнями і наказами ректора, цією посадовою інструкцією та переліком посадових обов'язків. Безпосередньо підпорядковується завідувачу відповідної лабораторії відділу телекомунікацій. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта та/або відповідний сертифікат, досконале володіння комп'ютером, оргтехнікою і засобами телекомунікації.

2. Обов'язки

Спеціаліст (інженер) 1 та ІІ категорії зобов'язаний: – забезпечувати роботу відділу телекомунікацій;

– приймати замовлення на виконання робіт згідно з порядком. встановленим в Університеті, про що звітує регулярно (не рідше як раз на місяць) перед завідувачем відділу;

– контролювати витрати матеріалів, вживати заходи щодо їх економії та зберігання; – визначати потребу і своєчасно замовляти згідно з нормами кількість витратних матеріалів;

– організовувати профілактичний догляд технікою та запобігати їх зупинці; – допомагати провідному інженеру у виконанні його функцій; – дотримуватися правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.

3. Права

Спеціаліст (інженер) 1 та ІІ категорії має право: – вимагати від завідувачів відділами та відповідної лабораторії інформацію та матеріали для виконання службових обов'язків; – вносити пропозиції з питань поліпшення організації роботи відділу.

4. Відповідальність

Спеціаліст (інженер) 1 та ІІ категорії несе відповідальність за: – виконання функціональних обов'язків, що вказані в посадових інструкціях згідно цього Положення та переліку посадових обов'язків, погоджених начальником Інформаційного центру та затверджених проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва;

– правил внутрішнього розпорядку; – дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Спеціаліст (інженер) 1 категорії у своїй роботі взаємодіє з: – завідувачем та співробітниками відділу - з питань, пов'язаних з виконанням функціональних обов'язків.