Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція спеціаліста 1 категорії

1. Загальні положення

Спеціаліст 1 категорії відділу працевлаштування випускників та видачі дипломів безпосередньо підпорядковується завідувачу відділу. Призначається та звільняється з посади наказом ректора за поданням завідувача відділу, узгодженим з проректором з навчальної роботи.

У своїй роботі керується Положенням про відділ з працевлаштування випускників та видачі дипломів, наказами ректора, вказівками завідувача відділу, інструкцією з діловодства.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта.

2. Обов'язки

Спеціаліст 1 категорії відділу з працевлаштування випускників та видачі дипломів зобов'язаний:

– приділяти важливе значення роботі по розподілу і працевлаштування молодих спеціалістів і роботі зі студентським складом;

– здійснювати контроль за надходженням із міністерств, відомств, підвідомчих господарств даних про місця призначення для випускників згідно з договорами та їх листами;

– організовувати підготовку для комісії з розподілу молодих спеціалістів, планів розподілу, складання графіків роботи комісії;

– забезпечувати видачу випускникам посвідчень про направлення на роботу, довідок про самостійне працевлаштування та карток працевлаштування;

– організовувати контроль за прибуттям випускників університету до місць призначення;

– приймати участь у підготовці звіту відділу.

3. Права

Спеціаліст 1 категорії має право: – вносити пропозиції щодо поліпшення роботи відділу;

– вимагати від співробітників деканатів інформації щодо розподілу та працевлаштування випускників; – співпрацювати з відділом кадрів, деканатами для забезпечення своїх обов'язків.

4. Відповідальність

Спеціаліст 1 категорії відділу з працевлаштування випускників та видачі дипломів несе відповідальність за:

– за чітку і оперативну підготовку всієї документації по розподілу молодих спеціалістів;

– за правильну і вчасну видачу документів для працевлаштування випускників;

– своєчасне подання статистичної звітності про роботу відділу у доповідні відділи та

Організації;

– за додержання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни.


Посадова інструкція спеціаліста 1 категорії - потрібно підписати  та затвердити.