Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція спеціаліста 2 категорії інформаційно–консультаційного і впроваджувального відділу екстеншн

1. Загальні положення

Призначається і звільняється з посади наказом ректора університету за поданням начальника відділу Екстеншн та підпорядковується начальникові відділу.

В своїй роботі керується чинним законодавством, наказами Ректора, проректора з інформатизації, розпорядженнями начальника відділу Екстеншн та посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта, володіння іноземною мовою та сучасними інформаційними технологіями.

2. Обов'язки

Спеціаліст 2 категорії відділу Екстеншн має обов'язки:

1. Формувати інформаційну базу науково-технічної та ринкової сільськогосподарської інформації з використанням вітчизняних та зарубіжних джерел.

2. Забезпечувати підтримку в актуальному стані (поповнення, збереження, використання) інформаційної бази відділу Екстеншн.

3. Задовольняти попит користувачів щодо пошуку необхідної інформації.

4. Налагоджувати систему телекомунікаційного зв'язку з клієнтами. науковцями і інформаційними центрами України та країн світу.

5. Надавати експертам-консультантам, а при потребі і клієнтам, необхідні знання із використання сучасних технологій, інформаційних та програмних засобів.

6. Підтримувати працездатність технічних, інформаційних та програмних засобів для забезпечення роботи відділу Екстеншн.

7. Забезпечувати розмноження та розповсюдження інформаційних видань (бюлетенів, листівок, рекомендацій тощо).

8. Поповнювати виставочні матеріали новою інформацією.

3. Права

Спеціаліст 2 категорії має право:

1. Отримувати необхідну інформацію для відділу Екстеншн від структурних підрозділів та окремих науковців Університету.

2. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи з інформацією, впровадження нових інформаційних технологій та програмних засобів.

3. Узгоджувати спільну діяльність із співробітниками Відділу з питань щодо проведення загально університетських заходів.

4. Відповідальність

Спеціаліст 2 категорії несе відповідальність за:

1. Своєчасність та якість інформаційних послуг, що надаються.

2. Забезпечення працездатності технічних, інформаційних та програмних засобів відділу Екстеншн.

3. Своєчасність надходження необхідної науково-технічної і ринкової сільськогосподарської інформації у інформаційну базу відділу Екстеншн.

4. Застосування сучасної інформаційної технології та передових методів навчання.

5. Дотримання правил протипожежної й виробничої техніки безпеки на робочому місці.

6. Дотримання трудової та виконавської дисципліни в роботі.