Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція спеціаліста паспортно-візового конторлю

1.Загальні положення

Спеціаліст міжнародного відділу виконує роботу з паспортно-візового контролю та контролю навчання іноземних громадян. Він безпосередньо підпорядкований начальнику міжнародного відділу та проректору з міжнародних зв'язків. Призначається та звільняється ректором НАУ за узгодженням з проректором з міжнародних зв'язків.

2. Обов'язки

Спеціаліст зобов'язаний: – звітувати організаціям, яким підпорядкований;

– надавати відомості з контингенту іноземних слухачів, статистичні звіти; – організовувати медичне обслуговування іноземних студентів, аспірантів, стажистів; – оформляти виїзні та в'їзні документи в ОВІРі та МІСі; – звітувати про виїзди випускників;

– забезпечення виконання іноземцями законів України, правил проїзду по території України, мешкання у гуртожитках та навчальної дисципліни.

3. Права

Спеціаліст має право:

- вимагати від факультетів та кафедр своєчасного виконання наказів та розпоряджень щодо оформлення виїзних та в’їзних документів;

- разом з іншими підрозділами вирішувати питання, пов'язані зі стимулюванням та винесенням доган іноземним аспірантам та стажистам.