Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Є організатором та виконавцем бухгалтерського обліку із нарахування стипендії та використання стипендіального фонду. Підпорядковується головному бухгалтеру.

У процесі діяльності користується чинним законодавством, положенням по бухгалтерському обліку, вказівками головного бухгалтера, наказами ректора.

2. Обов'язки

Старший бухгалтер (бухгалтер) стипендіального відділу зобов'язаний: – вести аналітичний облік стипендії по закріпленим факультетам; своєчасно складати зведену відомість нарахування стипендій, утримань та видачі на руки, вивіряти з касою та складати бухгалтерську проводку по стипендії;

– постійно контролювати використання стипендіального фонду в цілому по НАУ та окремому факультету;

– проводити нарахування плати з аспірантів, докторантів за проживання в гуртожитку, та проводити контроль за повну оплату;

– вести контроль та облік за витратами сум, отриманими студентами на виробничу практику, а також на спортивні змагання;

– вести облік депонованої стипендії, робити правильне оформлення та зберігання депонентських карток;

– проводити нарахування, облік і контроль одноразової виплати студентам та аспірантам за рахунок ректорського фонду;

– нараховувати стипендії студентам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи та продуктів харчування, слідкувати за виплатою та робити звіти у Чорнобильське казначейство;

– нараховувати допомогу на дітей до 3-х років, та малозабезпеченим сім'ям на дітей до 16 років, слідкувати за виплатою та робити звіти; – нараховувати премії та стипендії видатним вченим;

– надавати студентам та аспірантам довідок на субсидію, та ф. № 3 в податкову інспекцію тощо.

3. Права

Старший бухгалтер (бухгалтер) стипендіального відділу має право: – вимагати від керівників підрозділів НАУ й інших осіб своєчасного подання в бухгалтерію необхідних документів;

– не приймати до виконання документи, які не відповідають нормативним та законодавчим актам; – вносити пропозиції по удосконаленню нових форм і методів обліку і звітності.

4. Відповідальність

Старший бухгалтер (бухгалтер) стипендіального відділу несе відповідальність за: – організацію і ведення правильного і своєчасного обліку вибутку по рахункам, вибутку з стипендіатами;

– чітке і своєчасне нарахування стипендії, утримань податків по виконавчим листам, кредитам, оплати за гуртожиток тощо;

– своєчасну перевірку усіх розрахунків по стипендії та інших видів нарахувань; – правильність балансу, поданого до керуючої організації, а саме торкаючись нарахування та виплати стипендії, утримань податків та інших утримань; – допущення деяких порушень з організації обліку, нарахуванню та виплати стипендії.