Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Старший диспетчер диспетчерської навчальної частини університету (далі Старший диспетчер) зараховується на роботу і звільняється з роботи наказом ректора університету за поданням проректора з навчальної роботи і начальника навчальної частини. Адміністративно старший диспетчер підпорядковується завідувачу диспетчерської. На посаду старшого методиста, як правило, призначається особа, яка має вищу освіту.

2. Обов'язки

Старший диспетчер зобов'язаний: – бути ознайомленим з розкладом навчального процесу для студентів заочної форми навчання;

– здійснювати збір навчальних планів підготовки фахівців за заочною формою навчання;

– збирати інформацію про зайнятість викладачів для складання розкладу занять студентів заочної форми навчання;

– щоденно здійснювати збір інформації про зайнятість аудиторного фонду студентами заочної форми навчання;

– складати на спеціальних бланках розклад занять для студентів заочної форми навчання;

– інформувати кафедри, деканати та інститути університету про розклад занять студентів заочної форми навчання;

– здійснювати, враховуючи виробничу необхідність, оперативну зміну в розкладі занять студентів заочної форми навчання.

3. Права

Старший диспетчер має право: – вносити пропозиції щодо складання графіка виклику студентів на сесії; – вносити пропозиції щодо покращання розкладу занять студентам заочної форми навчання.

4. Відповідальність

Старший диспетчер несе відповідальність за: – своєчасність і якість підготовки розкладу занять для студентів заочної форми навчання; – за ефективне використання аудиторного фонду студентами заочної форми навчання.