Посадові інструкції навчальних закладів

Загальні положення.

Старший інспектор навчально-методично-виробничого відділу по роботі з ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації (надалі Старший інспектор) зараховується на роботу і звільняється з неї за наказом ректора університету. Старший інспектор безпосередньо підпорядковується проректору по роботі з ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації НАУ. На посаду Старшого інспектора, як правило, призначається особа, яка має вищу освіту.

Обов'язки

Старший інспектор зобов'язаний: – інформувати ВНЗ про нові положення, нормативні документи, накази; – доводити до відома ВНЗ про форми і строки здачі навчально-звітної документації встановленої форми;

– збирати навчальні плани підготовки фахівців у ВНЗ;

– здійснювати збір звітів про роботу ВНЗ для узагальнення звітності по навчальній роботі університету;

– здійснювати облік чисельності та руху контингенту студентів, збирати статистичні звіти з навчальної роботи ВНЗ;

– здійснювати збір інформації щодо організації та забезпечення навчального процесу у ВНЗ.

Права

Старший інспектор має право: – вимагати від ВНЗ інформацію щодо організації та здійснення навчального процесу; – контролювати ВНЗ щодо своєчасної здачі у відділ статистичних звітів та форм звітності; – вносити пропозиції щодо покращання якості та строків виконання завдань ВНЗ.

Відповідальність

Старший інспектор несе відповідальність за: – своєчасність інформування ВНЗ про нові положення, нормативні документи та накази;

– своєчасність і якість збору інформації щодо організації та забезпечення навчального процесу у ВНЗ;

– своєчасність і якість збору звітів, інформації та звітності від ВНЗ для подання у вищестоящі відділи та організації.