Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Старший інспектор відділу аспірантури та докторантури призначається та звільняється з посади ректором університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. Підпорядковується завідувачу відділу аспірантури та докторантури. У своїй роботі керується чинним законодавством, наказами ректора, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, начальника науково-дослідної частини, завідувача відділу аспірантури та докторантури, "Положенням про відділ аспірантури та докторантури", даною посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Старший інспектор зобов'язаний: – вести діловодство згідно із затвердженою номенклатурою документів по відділу аспірантури та докторантури;

– вести картотеку аспірантів, зарахованих в стаціонарну та заочну аспірантуру, за всі роки навчання та здобувачів, зарахованих на кафедри для підготовки кандидатських дисертацій, готувати витяги з наказів та передавати їх на кафедри і факультети; – оформляти протокол засідання приймальної комісії для допуску до складання вступних іспитів до аспірантури та зарахування осіб, які склали вступні іспити до аспірантури; – оформляти аспірантські посвідчення та посвідчення за формою 2.2 про складання кандидатських іспитів, довідки для прописки аспірантів у гуртожитку, повідомлення аспірантам-заочникам на сесію та інші документи, що стосуються підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів через аспірантуру;

– готувати разом із завідувачем відділу аспірантури та докторантури звітність (квартальну, річну, у т. ч. звіт ЦСУ) та друкувати ці матеріали;

– готувати разом з завідувачем Відділу оголошення про прийом до аспірантури та докторантури;

– аналізувати разом з завідувачем відділу аспірантури та докторантури стан підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів через аспірантуру;

– вести особові справи здобувачів по науково-консультаційному пункту, організовувати оплату за прийом кандидатських іспитів від здобувачів з інших організацій; – готувати посвідчення за формою 2.2 здобувачам, які склали кандидатські іспити при науково-консультаційному пункті НАУ.

3. Права

Старший інспектор має право: – вносити свої пропозиції щодо покращання роботи з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

– отримувати від завідувачів кафедр, наукових керівників аспірантів і докторантів необхідну інформацію для ведення діловодства та оформлення документів, що стосуються підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру університету.

4. Відповідальність

Старший інспектор несе відповідальність за: – правильність оформлення особових справ аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук, а також зберігання цих справ та передачу за актом в архів; – своєчасність та правильність оформлення документів, що стосуються підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру університету.