Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Старший інспектор по кадрах професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу призначається і звільняється наказом ректора університету за поданням начальника відділу кадрів. Підпорядкований начальнику відділу кадрів.

2. Обов'язки

Старший інспектор по кадрах професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу зобов'язаний:

– оформляти особові справи професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу;

– робити записи у трудові книжки: зарахування, перевід, відрахування та подяки; – оформляти пенсії, листки непрацездатності, посвідчення професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу; – видавати довідки;

– виписувати трудові книжки навчально-допоміжному персоналу, які вперше приймаються на роботу;

– готувати і здавати особові справи професорсько-викладацького складу і навчально-допоміжного персоналу в архів.