Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Старший методист диспетчерської навчальної частини (далі Старший методист) зараховується на роботу і звільняється наказом ректора університету за поданням проректора з навчальної роботи і начальника навчальної частини. Адміністративно старший методист підпорядковується завідувачу диспетчерської. На посаду старшого методиста, як правило, призначається особа, яка має вищу освіту.

2. Обов'язки

Старший методист зобов'язаний: – бути ознайомленим із графіком навчального процесу студентів заочної форми навчання; – збирати навчальні плани підготовки фахівців за заочною формою навчання; – складати розклад занять для студентів заочної форми навчання; – здійснювати щотижневий контроль за використанням аудиторного фонду студентами заочної форми навчання;

– здійснювати контроль за дотриманням розкладу занять для студентів заочної форми навчання;

– інформувати кафедри, деканати та інститути університету про розклад занять для студентів заочної форми навчання;

– передавати щотижня в деканати та інститути університету розклад занять для студентів заочної форми навчання на спеціальних бланках;

– у зв'язку з виробничою ситуацією оперативно здійснювати зміну в розкладі занять для студентів заочної форми навчання.

3. Права

Старший методист має право: – вносити пропозиції щодо ефективного використання аудиторного фонду університету студентами заочної форми навчання;

– вносити пропозиції щодо покращання розкладу занять для студентів заочної форми навчання.

4. Відповідальність

Старший методист несе відповідальність: – за своєчасну та якісну підготовку розкладу занять для студентів заочної форми навчання; – за ефективне використання аудиторного фонду студентами заочної форми навчання.