Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Старший інженер підпорядковується начальнику відділу, а за відсутності - заміщує і виконує його обов'язки.

2. Обов'язки

Інженер з мобілізаційної роботи зобов'язаний: – чітко знати і суворо виконувати положення Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про Оборону України", інші закони та накази МО України; – здійснювати контроль за виконанням річного плану;

– вести облік повісток на "особливий" період, які поступають з Московського РВК м. Києва;

– раз на місяць повідомляти у Московський РВК м. Києва про наявність повісток і здавати повістки на військовозобов'язаних, які вибули із університету;

– вести облік військовозобов'язаних і призовників, які заявили, що у них погіршав стан здоров'я і направляти на медкомісію у райвійськкомат; своєчасно оформляти довідки ф. № 23 студентам-призовникам і подавати їх у РВК;

– ставити на військовий облік студентів нового набору і вести картотеку особистих карток на всіх військовозобов'язаних і призовників, нести відповідальність за достовірність їх ведення і зберігання карток;

– раз на рік звіряти особисті картки ф. Т-2 з військовими квитками військовозобов'язаних і робити відмітки на особистій стороні картки.

3. Права

Старший інженер з мобілізаційної роботи має право: – згідно з планом пред'являти у Московський РВК особисті картки військовозобов'язаних для звірки з обліковими даними військових комісаріатів;

– приймати під розписку від військовозобов'язаних і призовників їх обліково-військові документи для представлення їх у РВК тощо; – вести журнал обліку відрахованих студентів;

– серед студентів і призовників постійно проводити роз'яснювальну роботу по виконанню мір Закону України "Про загальний військовий облік і військову службу"'.

4. Відповідальність

Інженер з мобілізаційної роботи несе відповідальність за: – своєчасне і якісне виконання положень Законів "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку", інших нормативних актів; – зберігання документів суворого обліку; – ведення діловодства відділу.