Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Старший товарознавець приймається на роботу та звільняється з неї згідно з наказом першого проректора за погодженням з начальником відділу. Посаду старшого товарознавця можуть займати особи з середньо технічною або вищою освітою, які мають практичний досвід та певний стаж роботи. Старший товарознавець підлеглий безпосередньо начальнику відділу.

2. Обов'язки

Старший товарознавець зобов'язаний: – добиватись своєчасного одержання фондових повідомлень та розпорядку на виділені фонди;

– після одержання фондових повідомлень заключати договір поставки; – уживати оперативних заходів щодо перерозподілу належних товарів та надавати допомогу товарознавцю;

– реєструвати рахунки та гарантовані листи, проводити збір та своєчасне відправлення зворотної тари;

– звіряти реалізацію продукції на складі, веде ділове листування, готує звітні дані з номенклатури товарів;

– інформувати начальника відділу та проректора про очікуване надходження вантажу, обладнання та інших товарів;

– оформляти документацію на здачу металобрухту та іншої сировини; – оформляти документацію та одержувати вантажі з далекого та ближнього зарубіжжя.

3. Права

Старший товарознавець має право: – давати пропозиції щодо поліпшення роботи, наукової організації праці, перерозподілу неходового товару; – удосконалювати методи роботи.

4. Відповідальність

Старший товарознавець несе відповідальність за: – своєчасність отримання вантажів та повернення тари; – якість одержаного вантажу;

– своєчасне оформлення (при необхідності) актів-претензій на якість вантажу; – неправильне укладання договору, порушення дисципліни та розпорядку.