Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція техніка

1. Загальні положення

Підпорядковується зав. лабораторією та провідному фахівцю, працює під їх безпосереднім керівництвом. Призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора. У своїй службовій діяльності користується розпорядженнями, нормативними документами, які регламентують його роботу, а також інструкцією. Кваліфікаційні вимоги - повинен мати середню спеціальну освіту.

2. Обов'язки

Технік зобов'язаний: – виконувати комп'ютерний набір з рукописних та друкованих оригіналів і забезпечувати його друкування;

– друкувати в разі необхідності рукописні роботи на друкарській машинці; – стежити за технічним станом комп'ютерів і забезпечувати зберігання систем та інших носіїв інформації;

– перевіряти існуючі носії інформації на наявність вірусу;

– інформувати завідувача лабораторією і провідного спеціаліста про всі недоліки та зміни в стані роботи комп'ютерів, у випадку аварії виключати комп'ютери з мережі; – дотримуватися правил безпеки праці, пожежної безпеки, а в разі безпеки використовувати підручні засоби гасіння пожежі.

3. Права

Технік має право: – вимагати від замовників точного оформлення документів і матеріалів на друкування, а при необхідності повертати їх на доопрацювання; вимагати від провідного спеціаліста необхідних матеріалів для роботи.

4. Відповідальність

Технік несе відповідальність за: – своєчасне і якісне виконання доручених робіт; – утримання в належному стані комп'ютерів.

Посадова інструкція техніка - потрібно підписати  та затвердити.