Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням начальника відділу та погодженням із директором Центру сільськогосподарського дорадництва.

У своїй роботі керується дорученнями начальника відділу та провідного інженера, розпорядженнями і наказами ректора, цією посадовою інструкцією та переліком посадових обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги - середня або неповна вища освіта та/або відповідний сертифікат, володіння комп'ютером, оргтехнікою і засобами телекомунікації.

2. Обов'язки

Технік зобов'язаний:

2.1. Допомагати провідному інженеру у виконанні його функцій щодо підтримання технічної бази відділу в належному стані.

2.2. Заповнювати та оновлювати бази даних сільськогосподарського ринку, науково-технічного та матеріального забезпечення виробництва, зберігання, переробки та збуту продукції.

2.3. Виконувати операторську роботу в підготовці матеріально-технічної частини програм, які виконує відділ, в розробці науково-виробничих проектів та бізнес-планів.

2.4. Контролювати витрати матеріалів, вживати заходи щодо їх економії та зберігання.

2.5. Своєчасно оформляти замовлення згідно з нормами кількості витратних матеріалів.

2.6. Здійснювати профілактичний догляд техніки.

2.7. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

3. Права

Технік має право:

2.1. Вимагати від начальника відділу та провідного інженера інформацію та матеріали для виконання службових обов'язків

2.2. Вносити пропозиції з питань поліпшення організації роботи відділу.

4. Відповідальність

Технік несе відповідальність за:

4.1. Виконання функціональних обов'язків, що вказані в цій посадовій інструкції, згідно з Положенням про відділ та переліком посадових обов'язків.

4.2. Виконання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки.