Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Технік відділу капітального будівництва у своїй практичній діяльності керується діючим законодавством з будівництва (ДБН), наказами та інструкціями Міністерств інвестицій, економіки, фінансів, Кабінету Міністрів України, загальною інструкцією ВКБ, вказівками начальника ВКБ і безпосередньо підпорядкований йому. Приймається на роботу і звільняється з неї наказом першого проректора за поданням начальника відділу.

2. Обов'язки

Технік відділу капітального будівництва зобов'язаний: – отримувати від міських експлуатаційних організацій вихідні дані для оформлення будівельного паспорта та складання контрактів на будівництво;

– оформляти замовлення на купівлю і тиражування нормативних документів, актів, ДБН, ТУ та своєчасно їх отримувати;

– отримувати від проектних організацій робочі креслення і передавати підрядним організаціям зі штампом "Виробництво робіт дозволяється".

3. Права

Технік відділу капітального будівництва має право: – брати участь в оформленні заявок-специфікацій та графіків поставки устаткування по нових та перехідних будовах університету; – вести діловодство.