Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція техніка 2 категорії науково-дослідної частини

1. Загальні положення

Призначається і звільняється з роботи ректором університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. Підпорядковується проректору з організаційної та наукової роботи і начальнику НДЧ. У своїй роботі керується чинним законодавством, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи, "Положенням про науково-дослідну частину" та даною посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Технік ІІ категорії зобов'язаний: – проводити збір і накопичення вихідних матеріалів, даних статистичної звітності та іншої інформації в процесі виконання наукових досліджень з бюджетної та госпдоговірної тематики;

– здійснювати нескладні технічні розрахунки при виконанні науково-дослідних робіт; – виконувати технічну роботу з оформлення планової та звітної документації; – здійснювати друкування планів і звітів з науково-дослідної роботи, а також іншої документації науково-дослідної частини.

3. Права

Технік ІІ категорії має право: – вносити пропозиції щодо поліпшення організації роботи науково-дослідної частини та своєї роботи.

4. Відповідальність

Технік ІІ категорії несе відповідальність за : – своєчасне та якісне виконання робіт, визначених цією посадовою інструкцією; – виконання правил внутрішнього розпорядку університету та дотримання трудової дисципліни.