Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція техніка лабораторії аудівізуальної техніки

1. Загальні положення

Технік лабораторії аудіовізуальної техніки призначається та звільняється з роботи за наказом ректора та поданням начальника відділу. Кваліфікаційні вимоги - середня або середньотехнічна освіта.

2. Обов’язки

Технік лабораторії аудіовізуальної техніки зобов'язаний: – забезпечувати навчальний процес та інші заходи, пов’язані з використанням аудіовізуальної техніки.

3. Права

Завідувач лабораторії аудіовізуальних техніки має право: – вимагати від керівника підрозділу роз’яснень з питань, що виникають під час роботи; – вимагати забезпечення необхідною апаратурою для виконання своїх обов’язків.