Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Технік підпорядковується керівнику лабораторії.

2. Обов’язки

Технік лабораторії ремонту ТЗ зобов'язаний: – виконувати поточне обслуговування та дрібний ремонт комплексів ТЗ в аудиторіях; – виконувати роботи з модернізації звукотехнічних і кіно - та діапроекційних засобів навчальних автоматизованих аудиторій;

– брати участь у впровадженні нових звукотехнічних і кінопроекційних пристроїв у навчальних аудиторіях;

– консультувати осіб, які експлуатують звукотехнічні і кіно - та діапроекційні пристрої у навчальних автоматизованих аудиторіях;

– постійно підвищувати рівень технічних знань, а також знань з техніки безпеки і протипожежної безпеки; – виконувати поточні завдання, поставлені начальником відділу.

3. Права

Технік лабораторії ремонту ТЗ має право: – брати участь у розробці планів роботи;

– вносити пропозиції щодо вдосконалення і використання комплексів ТЗ на кафедрах університету.

4. Відповідальність

Технік лабораторії ремонту ТЗ несе відповідальність за: – своєчасне і якісне виконання робіт;

– дотримання правил з техніки безпеки співробітниками лабораторії; – стан трудової дисципліни серед працівників лабораторії.