Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція техніка-оператора (коректора)

1. Загальні положення

Технік-оператор здійснює набір тексту навчальної, навчально-методичної та наукової літератури, в яку входять формули, схеми, графіки тощо, на інформаційний носій комп'ютера, що містить у собі цифри всіляких гарнітур і алфавітів, та роздруковує його на папір. Призначається та звільняється з посади наказом ректора за поданням завідувача ВЦ. У своїй роботі керується посадовою інструкцією, Статутом університету, наказами ректора, вказівками завідувача відділу та завідувача сектора. Кваліфікаційні вимоги - середня або середня спеціальна освіта, володіння комп'ютером.

2. Обов'язки

Технік-оператор зобов'язаний: – проводити перевірку механізмів машин та апаратів, заправлення паперу; – установлювати формат і завдання програм згідно з параметрами оформлення та вказівками редактора або коректора;

– стежити за технічним станом набірно-програмуючих апаратів, усувати недоліки в їх роботі;

– знати правила розмічування текстових оригіналів, систему кодів, правила набору та програмування, прийоми і засоби виправлень, коректури та верстання в носіях інформації;

– використовувати друкарську систему вимірювань, стандарти коректурних знаків та гарнітури шрифтів;

– забороняти користуватись набірно-програмуючим апаратом стороннім особам або використовувати апарат для розваг;

– інформувати завідувача ВЦ або провідного інженера про всі недоліки та зміни в стані роботи апаратів, у випадку аварії вимикати апарати з мережі; – підтримувати порядок на робочому місці та в приміщенні; – дотримуватися правил з безпеки праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

3. Права

Технік-оператор має право: – вимагати від завідувача ВЦ, редакторів необхідні матеріали та інформацію для виконання функціональних обов'язків;

– вносити пропозиції щодо поліпшення організації роботи оператора набірно-програмуючих засобів.

4. Відповідальність

Технік-оператор несе відповідальність за: – виконання покладених на нього функціональних обов'язків; – дотримання правил внутрішнього розпорядку та техніки безпеки.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Технік-оператор у своїй роботі взаємодіє із: – завідувачем та співробітниками видавничого центру - з питань, пов'язаних з виконанням функціональних обов'язків.