Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Технічний редактор Видавничого центру бере участь у забезпеченні університету науковою, навчально-методичною літературою та іншою поліграфічною продукцією. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора за поданням директора

Підпорядковується директору Видавничого центру. У своїй роботі керується наказами ректора, рішеннями Вченої ради університету, вказівками директора відділу стандартами та посадовою інструкцією.

Кваліфікаційні вимоги - вища освіта та досвід роботи у видавництві більше трьох років.

2. Обов'язки

Технічний редактор зобов'язаний: – виконувати технічне редагування видань з метою забезпечення високоякісного поліграфічного виконання;

– брати участь та розробляти проекти художнього і технічного оформлення видань; – уточнювати побудову рукопису, перевіряти правильність структури та підпорядкування розділів за змістом;

– готувати макети художнього та технічного оформлення видань; – переглядати сигнальні примірники і перевіряти якість друкування;

– вживати заходи щодо поліпшення поліграфічного виконання видань під час виготовлення тиражів.

3. Права

Технічний редактор має право: – вимагати від директора Видавничого центру та провідного редактора матеріали та інформацію, які необхідні для видавничого процесу (укладання, редагування, коригування та друкування оригінал-макета).

4. Відповідальність

Технічний редактор несе відповідальність за: – дотримання стандартів з видавничої справи; – виконання обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією; – дотримання правил внутрішнього розпорядку та техніки безпеки.

5. Взаємодія

Технічний редактор взаємодіє із: – директором відділу та співробітниками центру - з питань, пов'язаних з виконанням функціональних обов'язків;

– авторами та укладачами - з питань укладання навчально-методичної літератури, бібліографічного опису, загальних питань редагування.