Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Товарознавець призначається та звільняється з роботи першим проректором за поданням начальника відділу. Товарознавцем можуть бути особи, які мають середню, спеціальну та середню технічну освіту, практичний досвід та стаж у роботі. У своїй праці товарознавець підлеглий старшому товарознавцю та начальнику відділу.

2. Обов'язки

Товарознавець зобов'язаний: – одержувати товар за фондовим розпорядженням, за повідомленнями та без них; – проводити своєчасне відправлення зворотної тари;

– вживати оперативні заходи при несвоєчасному вивезенні матеріалів та вантажів з баз, станцій, магазинів тощо.

3. Права

Товарознавець має право: – давати пропозиції щодо поліпшення методів роботи.

4. Відповідальність

Товарознавець відділу несе відповідальність: – за забезпечення доставки товару, своєчасне одержання вантажу, контроль за навантаженням та розвантаженням;

– за неправильне оформлення документів, вказівку неправильних реквізитів, розрахункових рахунків, порушення дисципліни та розпорядку.