Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Черговий вахтер підпорядковується коменданту корпусу.

Під час чергування виконує розпорядження проректорів НАУ, декана факультету, його заступника, чергового по університету та коменданта.

Постійно знаходиться на контрольно-пропускному пункті і відповідає за пропуск у навчальний корпус прибулих осіб (викладачів, співробітників, студентів, відвідувачів), а також за винесення матеріальних цінностей та іншого майна за розробленими зразками перепусток, розміщеними на робочому місці вахтера.

2. Обов'язки

Черговий вахтер зобов'язаний: – заступаючи на добове чергування, повинен прийняти майно на КПП та опечатані кімнати, перевірити наявність ключів, справність дверей, замків, телефонний зв'язок та прилади пожежогасіння, освітлення і доповісти черговому по університету; – повинен приймати та видавати ключі, слідкувати за веденням журналів з видачі ключів від лабораторій, аудиторій, службових приміщень;

– перевіряти справність телефонного зв'язку і пожежної сигналізації з відміткою в журналі. З 20.00 до 8.00 впускати в корпус за спеціальними перепустками; – контролювати винесення матеріальних цінностей з навчальних корпусів за правильно оформленими перепустками. Затримувати на місці осіб, які виносять матеріальні цінності без перепусток, негайно доповідати про це коменданту, а з 18.00 - черговому по університету; – про всі негативні випадки у навчальному корпусі негайно доповідати коменданту або відповідальному черговому по НАУ;

– видавати ключі від аудиторій та лабораторій відповідальним особам з обов'язковим записом прізвищ та розписуванням у журналі. У вихідні та святкові дні видавати ключі тільки за наявності відповідної перепустки, виданої відділом охорони за зразком, який знаходиться у вахтера;

– після 18.00 роботи обходити корпус, усувати виявлені порушення (незачинені вікна, двері, не вимкнене освітлення), робити запис про це у журналі та доповідати коменданту корпусу для вжиття заходів до порушників правил;

– пропускати наряд міліції, який прибув за викликом сигналізації, про що доповідати черговому по університету;

– з 22.00 до 6.00 періодично виконувати обхід корпусу, звертати особливу увагу на шум води, запах газу, диму;

– впускати у навчальний корпус після 17.30 у робочі дні та цілодобово у вихідні тільки з дозволу відповідного деканату або проректора з АГР;

– чергові вахтери навчальних корпусів доповідають черговому по НАУ в 7.00 та 23.00 про правопорядок. У разі надзвичайного випадку доповідають терміново.

Вахтеру забороняється: – залишати робоче місце без дозволу коменданта, чергового по НАУ; – за порушення своїх обов'язків вахтер несе персональну відповідальність.

3. Права

Вахтер має право: – під час добового чергування вахтер має право їсти на робочому місці; – вахтеру надається комендантом обладнане робоче місце.

4. Відповідальність

Вахтер несе відповідальність за: – наявність ключів, які здані з розписуванням у журналі; – охорону навчального корпусу; – несвоєчасний виклик аварійних служб; – винесення матеріальних цінностей без перепусток.