Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Дана посадова інструкція визначає посадові обов'язки та права юрисконсультантів І та 2 категорії. Кваліфікаційні вимоги - вища юридична освіта (спеціаліст, магістр). Як виняток на посаду юрисконсульта може бути призначена особа, що навчається на останньому курсі юридичного закладу освіти ІІІ-ІУ рівня акредитації.

2. Обов'язки

Юрисконсульт 1 та 2 категорії зобов'язаний: – проводити роботу із забезпечення ефективності господарських договорів і посилення відповідальності за їх виконання, брати участь за дорученням начальника відділу в розробці типових договорів, інших локальних нормативних актів;

– вести претензійну і позовну роботу по претензіях і позовах, що пред'являються університету (для юрисконсульта 1 категорії);

– вести претензійну і позовну роботу по претензіях і позовах, що пред'являються університету (для юрисконсульта 2 категорії);

– давати роз'яснення щодо застосування норм права на прохання спеціалістів підрозділів та науково-педагогічних працівників;

– за дорученням начальника відділу готувати довідковий матеріал з діючого законодавства;

– вести кодифікацію законодавчих і підзаконних актів, картотеку цих актів; – надавати правову допомогу профспілковому комітету;

– за дорученням начальника відділу брати участь у розгляді арбітражних справ по матеріалах, які він готує до розгляду в арбітражному суді, позовів у судах загальної юрисдикції;

– готувати матеріали на відшкодування матеріальних збитків, заподіяних університету неправомірними діями його працівників;

– знати діюче законодавство, нормативні акти, що регулюють діяльність університету, структуру управління університетом, основи економіки та організації навчального процесу.

Права

Юрисконсульт (1 та 2 категорії) має право: – спільно зі спеціалістами інших структурних підрозділів за дорученням начальника відділу розробляти заходи, направлені на забезпечення законності в діяльності університету;

– готувати самостійно або спільно з працівниками інших структурних підрозділів університету матеріали для узагальнення практики застосування діючого законодавства і виносити їх на розгляд начальнику відділу (для юрисконсульта 1 категорії); – готувати пропозиції щодо внесення змін до діючих або відміни наказів, що фактично втратили й інших локальних нормативних актів та подавати їх на розгляд начальнику відділу (для юрисконсульта 1 категорії);

– розробляти пропозиції щодо виправлення недоліків у діяльності структурних підрозділів, які виявлені під час розгляду претензій і господарських спорів, і направляти ці пропозиції начальнику відділу;

– консультувати працівників університету і студентів з правових питань, що стосуються їх трудової діяльності та навчання;

– брати участь у розробці інструкцій, положень, що забезпечують зменшення невиробничих витрат, належний облік, збереження і списання матеріальних цінностей;

4. Відповідальність

Юрисконсульт несе відповідальність за: – належне і своєчасне виконання покладених на нього посадових обов'язків, розпоряджень начальника відділу;

– відповідність вимогам чинного законодавства розроблених ним проектів правових документів і завізованих проектів наказів, розпоряджень, договорів; – дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.