Посадові інструкції навчальних закладів

Посадові інструкції

    1. Посадова інструкція проректора з організаційної та наукової роботи 2. Посадова інструкція начальника науково-дослідної частини 3. Посадова інструкція старшого наукового співробітника науково-дослідної частини 4. Посадова інструкція молодшого наукового співробітника науково-дослідної частини 5. Посадова інструкція провідного інженера науково-дослідної частини 6. Посадова інструкція провідного інженера науково-дослідної частини (виставка наукових розробок вчених університету) 7. Посадова інструкція провідного економіста науково-дослідної частини 8. Посадова інструкція техніка іі категорії науково-дослідної частини 9. Посадова інструкція заступника головного бухгалтера по НДЧ 10. Посадова інструкція бухгалтера і категорії по обліку праці та заробітної плати науково-дослідної частини 11. Посадова інструкція бухгалтера іі категорії науково-дослідної частини 12. Посадова інструкція інспектора по кадрах науково-дослідної частини 13. Посадова інструкція завідувача відділу патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи й інформації 14. Посадова інструкція провідного інженера відділу патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи й інформації 15. Посадова інструкція завідувача відділу аспірантури та докторантури 16. Посадова інструкція заступника завідувача відділу аспірантури та докторантури 17. Посадова інструкція старшого інспектора відділу аспірантури та докторантури 18. Посадова інструкція вченого секретаря сектора захисту дисертацій 19. Посадова інструкція заступника вченого секретаря сектора захисту дисертацій 20. Посадова інструкція секретаря-друкарки сектору захисту дисертацій 21. Посадова інструкція завідувача відділом метрології та стандартизації 22. Посадова інструкція інженера і категорії відділу метрології та стандартизації 23. Посадова інструкція інженера відділу метрології та стандартизації 24. Посадова інструкція начальника штабу цивільної оборони 25. Посадова інструкція заступника начальника штабу - техніка по закритим та іншим протирадіаційним спорудам 26. Посадова інструкція завідувача складу 27. Посадова інструкція начальника відділу з військового обліку 28. Посадова інструкція старшого інженера з мобілізаційної роботи 29. Посадова інструкція старшого інспектора з обліку і бронювання 30. Посадова інструкція проректора з навчальної та виховної роботи 31. Посадова інструкція начальника навчальної частини університету 32. Посадова інструкція заступника начальника навчальної частини 33. Посадова інструкція методиста навчальної частини 34. Посадова інструкція методиста сектора координації заочної освіти 35. Посадова інструкція завідувача диспетчерської навчальної частини 36. Посадова інструкція старшого методиста диспетчерської навчальної частини 37. Посадова інструкція методиста диспетчерської навчальної частини 38. Посадова інструкція старшого диспетчера диспетчерської навчальної частини 39. Посадова інструкція завідувача науково-методичною лабораторією 40. Посадова інструкція доцента-методиста науково-методичної лабораторії 41. Посадова інструкція лаборанта науково-методичної лабораторії 42. Посадова інструкція завідувача відділу з працевлаштування випускників та видачі дипломів 43. Посадова інструкція методиста вищої категорії 44. Посадова інструкція спеціаліста категорії 45. Посадова інструкція заступника проректора з виховної роботи та студентських справ, завідувача відділу виховної роботи та студентських справ 46. Посадова інструкція заступника завідувача відділу виховної роботи та студентських справ з виховної роботи 47. Посадова інструкція методиста відділу виховної роботи та студентських справ 48. Посадова інструкція спеціаліста з студентських питань відділу виховної роботи та студентських справ 49. Посадова інструкція заступника декана з виховної роботи 50. Посадова інструкція директора інституту магістратури та підвищення кваліфікації (імпк) НАУ 51. Посадова інструкція заступника директора інституту магістратури та підвищення кваліфікації 52. Посадова інструкція методиста інституту магістратури та підвищення кваліфікації 53. Посадова інструкція директора бібліотеки 54. Посадова інструкція заступника директора бібліотеки 55. Посадова інструкція завідувача сектором бібліотеки 56. Посадова інструкція головного бібліотекаря (головного бібліографа, головного методиста) 57. Посадова інструкція бібліотекаря, бібліографа, методиста, редактора бібліотеки та категорій 58. Посадова інструкція бібліотекаря 59. Посадова інструкція реставратора книг 60. Посадова інструкція директора видавничого центру НАУ 61. Посадова інструкція провідного інженера (спеціаліста) 62. Посадова інструкція інженера (спеціаліста) категорії 63. Посадова інструкція провідного редактора 64. Посадова інструкція технічного редактора 65. Посадова інструкція редактора-коректора (редактора категорії) 66. Посадова інструкція техніка-оператора (коректора) 67. Посадова інструкція друкарки 68. Посадова інструкція начальника відділу ІТЗ 69. Посадова інструкція провідного фахівця відділу ТЗ 70. Посадова інструкція завідувача лабораторією ремонту приладів 71. Посадова інструкція майстра виробничого навчання 72. Посадова інструкція інженера категорії лабораторії ремонту вимірювальних приладів у навчальному процесі 73. Посадова інструкція завідувача лабораторії ремонту ТЗН 74. Посадова інструкція інженера лабораторії ремонту ТЗ 75. Посадова інструкція інженера лабораторії ремонту ТЗ 76. Посадова інструкція техніка лабораторії ремонту ТЗ 77. Посадова інструкція завідувача лабораторії аудіовізуальної техніки 78. Посадова інструкція техніка лабораторії аудіовізуальної техніки 79. Посадова інструкція завідувача канцелярією 80. Посадова інструкція діловода канцелярії 81. Посадова інструкція експедитора канцелярії 82. Посадова інструкція оператора ПЕОМ 83. Посадова інструкція завідувача архіву 84. Посадова інструкція архіваріуса 85. Посадова інструкція завідувача лабораторії обчислювальної техніки 86. Посадова інструкція провідного спеціаліста з матеріально-технічного забезпечення 87. Посадова інструкція провідного інженера-електронника 88. Посадова інструкція провідного спеціаліста (програміста) 89. Посадова інструкція інженера-програміста і категорії 90. Посадова інструкція техніка 91. Посадова інструкція друкарки 92. Посадова інструкція начальника юридичного відділу НАУ 93. Посадова інструкція юрисконсульта юридичного відділу 94. Посадова інструкція проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва 95. Посадова інструкція начальника інформаційного центру 96. Посадова інструкція завідувача відділу телекомунікацій 97. Посадова інструкція спеціаліста (інженера) і та іі категорії відділу телекомунікацій 98. Посадова інструкція завідувача лабораторією відділу телекомунікацій 99. Посадова інструкція оператора ЕОМ відділу телекомунікацій 100. Посадова інструкція завідувача відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів 101. Посадова інструкція завідувача лабораторією відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів 102. Посадова інструкція провідного спеціаліста відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів 103. Посадова інструкція спеціаліста (інженера) і та іі категорії відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів 104. Посадова інструкція завідувача лабораторією відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів 105. Посадова інструкція оператора ЕОМ відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів 106. Посадова інструкція техніка категорії відділу електронних навчально-інформаційних ресурсів 107. Посадова інструкція директора центру сільськогосподарського дорадництва 108. Посадова інструкція начальника інформаційно-консультаційного та впроваджувального відділу екстеншн 109. Посадова інструкція провідного інженера інформаційно-консультаційного і впроваджувального відділу екстеншн 110. Посадова інструкція провідного спеціаліста інформаційно-консультаційного і впроваджувального відділу екстеншн 111. Посадова інструкція спеціаліста категорії інформаційно–консультаційного і впроваджувального відділу екстеншн 112. Посадова інструкція начальника відділу дорадництва та підтримки фермерського бізнесу 113. Посадова інструкція наукового співробітника відділу дорадництва та підтримки фермерського бізнесу 114. Посадова інструкція провідного інженера відділу дорадництва та підтримки фермерського бізнесу 115. Посадова інструкція інженера відділу дорадництва та підтримки фермерського бізнесу 116. Посадова інструкція техніка відділу дорадництва та підтримки фермерського бізнесу 117. Посадова інструкція проректора з міжнародних зв'язків 118. Посадова інструкція заступника проректора з міжнародних зв'язків НАУ 119. Посадова інструкція начальника міжнародного відділу 120. Посадова інструкція провідного спеціаліста 121. Посадова інструкція спеціаліста паспортно-візового контролю 122. Посадова інструкція спеціаліста 123. Посадова інструкція проректора з економічної роботи 124. Посадова інструкція головного бухгалтера 125. Посадова інструкція заступника головного бухгалтера 126. Посадова інструкція заступника головного бухгалтера з ревізії і контролю 127. Посадова інструкція заступника головного бухгалтера з обліку праці, заробітної плати та стипендії 128. Посадова інструкція бухгалтера і категорії з обліку праці й заробітної плати 129. Посадова інструкція бухгалтера і категорії з обліку видатків і розрахунків з постачальниками та організаціями 130. Посадова інструкція старшого бухгалтера (бухгалтера) стипендіального відділу 131. Посадова інструкція бухгалтера категорії житлово-комунального відділу 132. Посадова інструкція бухгалтера категорії 133. Посадова інструкція бухгалтера і категорії з обліку банківських операцій 134. Посадова інструкція бухгалтера по обліку матеріальних цінностей 135. Посадова інструкція бухгалтера навчального гаража 136. Посадова інструкція бухгалтера категорії групи матеріального стола з обліку матеріальних цінностей 137. Посадова інструкція старшого касира, касира 138. Посадова інструкція начальника планово – фінансового відділу 139. Посадова інструкція провідного економіста планово-фінансового відділу 140. Посадова інструкція економіста, категорій 141. Посадова інструкція проректора з адміністративно–господарської роботи 142. Посадова інструкція заступника проректора з АГР (головного інженера НАУ) 143. Посадова інструкція заступника проректора з АГР із загальних питань 144. Посадова інструкція заступника декана факультету з господарської роботи 145. Посадова інструкція завідувача гаражем 146. Посадова інструкція механіка навчального гаража 147. Посадова інструкція диспетчера навчального гаража 148. Посадова інструкція майстра виробничого навчання з водіння автомобіля 149. Посадова інструкція водія 150. Посадова інструкція відповідального чергового НАУ 151. Посадова інструкція начальника відділу матеріально-технічного забезпечення 152. Посадова інструкція старшого товарознавця відділу постачання 153. Посадова інструкція завідувача матеріальним складом 154. Посадова інструкція товарознавця 155. Посадова інструкція головного енергетика університету 156. Посадова інструкція інженера-електрика 157. Посадова інструкція електромонтера (електромеханіка) з обслуговування та ремонту електрообладнання 158. Посадова інструкція інженера і категорії з обліку та контролю витрат енергоносіїв експлуатаційно-технічного відділу НАУ 159. Посадова інструкція інженера АТС 160. Посадова інструкція електромонтера зв'язку з обслуговування та ремонту телефонних апаратів, переговорних засобів та абонентських ліній 161. Посадова інструкція головного механіка НАУ 162. Посадова інструкція інженера і та іі категорії відділу головного механіка НАУ 163. Посадова інструкція інженера і категорії - начальника механічної дільниці 164. Посадова інструкція ліфтера-обхідника 165. Посадова інструкція начальника відділу капітального будівництва 166. Посадова інструкція провідного інженера відділу капітального будівництва 167. Посадова інструкція інженера і категорії відділу капітального будівництва 168. Посадова інструкція інженера іі-категорії відділу капітального будівництва 169. Посадова інструкція техніка відділу капітального будівництва 170. Посадова інструкція інженера з експлуатації будинків і споруд НАУ 171. Посадова інструкція інженера з пожежної безпеки 172. Посадова інструкція інженера відділу (служби) охорони праці та техніки безпеки 173. Посадова інструкція коменданта навчального корпусу НАУ 174. Посадова інструкція чергового вахтера навчального корпусу НАУ 175. Посадова інструкція прибиральниці навчального корпусу НАУ 176. Посадова інструкція двірника навчального корпусу НАУ 177. Посадова інструкція столяра навчального корпусу НАУ 178. Посадова інструкція директора ботанічного саду НАУ 179. Посадова інструкція завідувача лабораторії озеленення та благоустрою НАУ 180. Посадова інструкція завідувача лабораторії інтродукції та селекції ботанічного саду НАУ 181. Посадова інструкція майстра виробничого навчання ботанічного саду НАУ 182. Посадова інструкція садівника ботанічного саду НАУ 183. Посадова інструкція старшого лаборанта ботанічного саду НАУ 184. Посадова інструкція лаборанта ботанічного саду НАУ 185. Посадова інструкція завідувача лабораторії екології деревних рослин ботанічного саду НАУ 186. Посадова інструкція завідувача лабораторії квітникарства та фітодизайну 187. Посадова інструкція тракториста-моториста ботанічного саду НАУ 188. Посадова інструкція проректора з соціально-побутових питань 189. Посадова інструкція економіста категорії 190. Посадова інструкція старшого інспектора 191. Посадова інструкція начальника (інженера) ЖКБ 192. Посадова інструкція бухгалтера і категорії житлово-комунального відділу 193. Посадова інструкція паспортиста ЖКБ 194. Посадова інструкція електромонтера (електрика) ЖКБ 195. Посадова інструкція сантехніка ЖКБ 196. Посадова інструкція двірника ЖКБ 197. Посадова інструкція прибиральниці ЖКБ 198. Посадова інструкція завідувача гуртожитку для приїжджих 199. Посадова інструкція адміністратора-швейцара гуртожитку для приїжджих 200. Посадова інструкція покоївки гуртожитку для приїжджих 201. Посадова інструкція кастелянта гуртожитку для приїжджих 202. Посадова інструкція касира гуртожитку для приїжджих 203. Посадова інструкція робітника з обслуговування гуртожитку для приїжджих 204. Посадова інструкція паспортиста гуртожитку 205. Посадова інструкція директора спортивно-оздоровчого табору "академічний" 206. Посадова інструкція коменданта спортивно-оздоровчого табору "академічний" 207. Посадова інструкція бухгалтера спортивно-оздоровчого табору "академічний" 208. Посадова інструкція кастелянта спортивно-оздоровчого табору "академічний" 209. Посадова інструкція двірника спортивно-оздоровчого табору "академічний" 210. Посадова інструкція електрика спортивно-оздоровчого табору "академічний" 211. Посадова інструкція столяра спортивно-оздоровчого табору "академічний" 212. Посадова інструкція охоронника спортивно-оздоровчого табору "академічний" 213. Посадова інструкція директора студмістечка 214. Посадова інструкція завідувача студентським гуртожитком 215. Посадова інструкція заступника завідувача студентського гуртожитку 216. Посадова інструкція комірника-кастелянта 217. Посадова інструкція паспортиста 218. Посадова інструкція проректора по роботі з ВЗН і-ііі рівнів акредитації 219. Посадова інструкція провідного спеціаліста 220. Посадова інструкція методиста 221. Посадова інструкція старшого інспектора 222. Посадова інструкція провідного спеціаліста 223. Посадова інструкція старшого інспектора по контингенту студентів стаціонару 224. Посадова інструкція інспектора по кадрах адміністративного і обслуговуючого персоналу 225. Посадова інструкція старшого інспектора по кадрах професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу 226. Посадова інструкція старшого інспектора відділу кадрів по заочній освіті 227. Посадова інструкція інспектора відділу кадрів по заочній освіті 228. Посадова інструкція заступника голови профкому 229. Посадова інструкція головного бухгалтера профкому 230. Посадова інструкція професора 231. Посадова інструкція доцента 232. Посадова інструкція старшого викладача 233. Посадова інструкція стажиста-викладача 234. Посадова інструкція лаборанта (старшого лаборанта) 235. Посадова інструкція майстра виробничого навчання