Посадові інструкції (збірник)

Посадова інструкція прибиральника службових приміщень

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

м. п.

Посадова інструкція прибиральника

 

"____" ____________ 20__р. №__________

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору із прибиральником і відповідно до положень КЗпП України і інших нормативних актів, регулюючих трудові правовідносини в Україні.

1.  Загальні положення

1.1.  Прибиральник відноситься до категорії робітників.

1.2.  Прибиральник призначається на посаду і звільняється від неї наказом директора коледжу і підпорядковується безпосередньо коменданту.

1.3.  Прибиральник повинен знати:

-  правила санітарії і гігієни за змістом приміщень;

-  пристрій і призначення устаткування і пристосувань, вживаних в роботі;

-  правила прибирання;

-  концентрацію миючих і дезінфікуючих засобів і правила безпечного користування ними;

-  правила експлуатації і зберігання санітарно-технічного устаткування і пристосувань;

-  правила і норми охорони праці і протипожежного захисту.

2.  Посадові обов'язки

2.1.  Здійснює прибирання службових приміщень адміністративних будівель, коридорів, сходів, санвузлів, суспільних туалетів, гуртожитків.

2.2.  Видаляє пил, підмітає і миє уручну або за допомогою машин і пристосувань стіни, поли, стелі, віконні рами і стекла, дверні блоки, меблі і килимові вироби.

2.3.  Чистить і дезінфікує унітази, ванни, раковини і інше санітарно-технічне устаткування.

2.4.  Здійснює очищення урн від паперу і промивку їх дезінфікуючими розчинами.

2.5.  Збирає сміття і відносить його у встановлене місце.

2.6.  Дотримує правила санітарії і гігієни в прибраних приміщеннях.

3.  Має право

3.1.  Одержувати від працівників коледжу інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності.

3.2.  Представляти на розгляд свого безпосереднього керівника пропозиції з питань поліпшення організації і якості своєї роботи.

3.3.  Вимагати від керівництва коледжу надання сприяння в виконанні своїх посадових обов'язків.

4.  Відповідальність

Прибиральник несе відповідальність за:

4.1.  Здійснення покладених на нього посадових обов'язків;

4.2.  Організацію своєї роботи, своєчасне і кваліфіковане виконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва, нормативно-правових актів по своїй діяльності;

4.3.  Дотримання правил внутрішнього розпорядку, протипожежної безпеки і техніки безпеки;

4.4.  Ведення документації, передбаченої посадовими обов'язками;

4.5.  Оперативне вживання заходів, включаючи своєчасне інформування керівництва, по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних і інших правил, що створюють загрозу діяльності підприємства, його працівникам і іншим особам.

4.6.  За порушення нормативно-правових актів прибиральник може бути привернутий відповідно до чинного законодавства залежно від тяжкості провини до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності.

З посадовою інструкцією ознайомлений:

______________ _______________________________________ «____» ____________ 20__ р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

Керівник структурного підрозділу ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Юрист ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інспектор відділу кадрів ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Посадова інструкція прибиральника - потрібно підписати  та затвердити.