Посадові інструкції (збірник)

Посадова інструкція механіка автотранспорту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор „_____” _____________2010 р.

м. п.

Посадова інструкція механіка

 

"____" ____________ 2010р. №__________

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору із механіком і відповідно до положень КЗпП України і інших нормативних актів, регулюючих трудові правовідносини в Україні.

1.  Загальні положення

1.1.  Механік призначається, переводиться і звільняється з роботи в установленому порядку згідно з наказом директора за поданням заступника директора з практичного навчання.

1.2.  Безпосередній керівник – заступник директора з практичного навчання.

1.3.  У своїй роботі механік керується укладеним між ним та директором коледжу договором, цією посадовою інструкцією.

1.4.  Механік повинен знати:

-  Правила дорожнього руху та техніки безпеки.

-  Будову та порядок експлуатації транспортних засобів.

-  Порядок звітності.

1.5.  Кваліфікаційні вимоги - середня, вища технічна освіта та досвід практичної роботи з технічного обслуговування й ремонту транспортних засобів.

2.  Посадові обов'язки

2.1.  Трудова функція - механік відповідає за технічний стан транспортних засобів і забезпечення технічної експлуатації транспортного парку, закріпленого за ним підрозділу.

2.2.  Перелік робочих завдань, що вирішуються:

-  Забезпечувати постійний щоденний контроль за своєчасним виходом на лінію транспортних засобів у технічно справному стані, який відповідає вимогам безпеки дорожнього руху;

-  Планувати й забезпечувати виконання планів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, агрегатів і обладнання;

-  Забезпечувати й контролювати виконання вимог техніки безпеки й пожежної безпеки при виконанні робіт на постах технічного обслуговування заправки машин та утримання території в належному санітарному стані;

-  Своєчасно планувати потребу парку в запасних частинах, їх одержання та доставку на склад;

-  Організовувати облік витрат запасних частин, агрегатів, шин, акумуляторів, обладнання та паливно-мастильних матеріалів;

-  Забезпечувати заміну та списання транспортних засобів, агрегатів, обладнання, які відпрацювали амортизаційний строк, вести суворий контроль за пломбуванням спідометрів;

2.3.  Робочий час - згідно з правилами трудового розпорядку.

2.4.  Використання службової оргтехніки, зв'язку, матеріалів – телефон, автомобіль.

3.  Права

3.1.  Забороняти виїзд з гаража зіпсованих транспортних засобів;

3.2.  Усувати від роботи особи, які допускають грубі порушення вимог техніки безпеки та правил дорожнього руху, появу на роботі у нетверезому стані;

3.3.  Представляти до заходів адміністративного впливу водіїв, які допускають порушення правил технічної експлуатації транспортних засобів, правил дорожнього руху та розпломбування спідометрів;

3.4.  Представляти до заохочення робітників підрозділу за добросовісну працю й успішне виконання завдань.

3.5.  Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, підрозділу.

4.  Відповідальність

4.1.  Механік несе відповідальність за:

-  Своєчасний випуск на лінію транспортних засобів, які не задовольняють вимог безпеки дорожнього руху;

-  Незадовільний стан техніки безпеки й виробничої санітарії в приміщеннях гаража, на постах технічного обслуговування, заправки машин та на закріпленій території;

-  Порушення обліку й збереження запасних частин, агрегатів, шин, акумуляторів, ПММ та інших матеріалів.

З посадовою інструкцією ознайомлений:

______________ _______________________________________ «____» ____________ 2010 р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

Керівник структурного підрозділу ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Юрист ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інспектор відділу кадрів ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Посадову інструкцію механіка - потрібно підписати та затвердити.