Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

„_____” _____________2010 р.

м. п.

Посадова інструкція робітника паркового господарства

 

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору із робітником паркового господарства і відповідно до положень КЗпП України і інших нормативних актів, регулюючих трудові правовідносини в Україні.

1.  Загальні положення

1.1.  Робітник паркового господарства відноситься до категорії робітників.

1.2.  Робітник паркового господарства призначається на посаду і звільняється від неї наказом директора коледжу за поданням заступника директора з практичного навчання.

1.3.  На посаду робітника паркового господарства призначається особа, що має освіту не нижче базової загальної середньої без пред'явлення, вимог до стажу роботи.

1.4.  Робітник паркового господарства керується в своїй трудової діяльності:

-  нормативно-правовими актами, а також інструкціями і методичними рекомендаціями, що регламентують діяльність у сфері виробництва робіт в парковим господарстві;

-  Положенням про коледж;

-  правилами внутрішнього трудового розпорядку;

-  наказами і розпорядженнями безпосереднього керівника;

-  даною посадовою інструкцією.

1.5.  Робітник паркового господарства повинен знати:

-  способи планування площ, гряд, доріжок і укосів;

-  способи підготовки ґрунту до обробки і її обробки;

-  способи підготовки посівного і посадочного матеріалів до посіву посадці, способи посіву і полива газонних трав на горизонтальних поверхнях;

-  способи обрізання, проріджування чагарників і стрижки газонів;

-  норми, правила вантаження, розвантаження, укладання і транспортування вантажів;

-  правила викопування квіткових рослин і вибірки їх з ґрунту;

-  методи захисту дерев від пошкоджень;

-  способи снігозатримання, притінення оранжерей;

-  правила догляду за малими архітектурними формами;

-  способи змісту дорожно-тропіночної сіті, газонів, квітників;

-  призначення і правила поводження з ручним садовим інвентарем;

-  обслуговувані засоби механізації і правила роботи з ними;

-  життєздатність стандартних дерев і чагарників і способи їх відбору в лісових масивах або розплідниках;

-  способи викопування стандартних дерев і чагарників;

-  способи видалення пошкоджених коренів і віток крон;

-  способи обрізання і проріджування крон дерев;

-  класифікацію і різновид ґрунтів;

-  способи складання земляних рослинних сумішей;

-  основні види органічних і мінеральних добрив, стимуляторів зростання зелених насаджень і способи внесення їх в грунт;

-  способи пристрою квітників;

-  способи посадки дерев, чагарників, цибулинних, однорічних і багаторічних рослин при закладці парків, скверів і бульварів;

-  способи заготівки дерну;

-  правила прикопування посадочного матеріалу і способи його упаковки;

-  основні агротехнічні вимоги посіву і посадки квіткових і деревно-чагарникових рослин;

-  асортимент посадочного матеріалу;

-  правила заточування і правки ріжучих інструментів і інвентарю;

-  правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту при виконанні робіт в зеленому господарстві.

1.6.  Робітник паркового господарства підпорядковується безпосередньо заступнику директора з практичного навчання або заступнику директора з АГР.

1.7.  На час відсутності робітника паркового господарства (хвороба, відпустка і ін.) його обов'язки виконує особа, призначена в установленому порядку, яка несе повну відповідальність за їх належне виконання.

2.  Посадові обов'язки

2.1.  На робітника паркового господарства покладаються функції з виконання робіт середньої складності при пристрої скверів газонів, клумб і змісті зелених насаджень.

2.2.  Для здійснення покладених на нього функцій робітник паркового господарства виконує наступні посадові обов'язки:

-  викопування дерев і чагарників, упаковка грудки, вибір і видалення пошкоджених коренів і віток крони;

-  викошування уручну брівок і узбіч;

-  викопування посадочного матеріалу деревних і чагарникових порід;

-  обрізання і проріджування дерев і чагарників;

-  замочування в різних розчинах цибулин і клубнелуковиць;

-  відбір насіння однорічних квіткових рослин;

-  відбір стандартних життєздатних дерев і чагарників в лісових масивах або розплідниках;

-  підготовка до щеплень і окуліровок щепи і підвіяв, перевірка приживаемости, зняття обв'язувань;

-  підрізування коренів в ґрунті, вирощування відведеннями саджанців деревно-чагарникових рослин;

-  посадка дерев, чагарників і квіткових рослин;

-  посадка, сортування за розмірами цибулин і клубне-луковиц квіткових рослин;

-  посів газонних трав на крутих схилах (укосах);

-  приготування розчинів, приманок, отрутохімікатів, гербіцидів;

-  підгодівля, пасинкування, сортове прочищення, пінцировка деревно-чагарникових і квіткових рослин;

-  прищипування втеч і вирізка віток в потовщеннях на саджанцях в розплідниках;

-  протравлення, посів насіння декоративних рослин;

-  різка на шпильку дичок;

-  рядова стрижка чагарників;

-  складання рослинних земляних сумішей, внесення в процесі посадки рослинних сумішей, стимуляторів зростання, органічних і мінеральних добрив;

-  крапка і правка секаторів, сучкорезов, ножів і пил;

-  укриття троянд землею з пригинанням і розкриття троянд;

-  установка чавунних пристовбурових ґрат з пристроєм дерев'яних каркасів;

-  пристрій квітників, стрижка їх і бордюрів шпалерними ножицями.

3.  Має право

Робітник паркового господарства має право:

3.1.  на всі передбачені законодавством соціальні гарантії;

3.2.  вимагати від керівництва коледжу надання сприяння в виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав;

3.3.  вимагати створення умов для виконання службових обов'язків у тому числі надання необхідного устаткування, інвентарю;

3.4.  знайомитися з проектами рішень керівництва коледжу що стосуються його діяльності;

3.5.  вносити на розгляд керівництва коледжу пропозиції по поліпшенню організації і вдосконаленню методів виконуваної їм роботи;

3.6.  запрошувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків;

3.7.  підвищувати свою професійну кваліфікацію.

4.  Відповідальність

Робітник паркового господарства несе відповідальність:

4.1.  3а невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією, в межах, визначених трудовим законодавством України.

4.2.  За зроблені в процесі здійснення своєї діяльності правопорушення - в межах, визначених адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

4.3.  За спричинення матеріального збитку - в межах, визначених трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

______________ _____________________________ «____» ____________ 2010 р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

Керівник структурного підрозділу ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Юрист ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інспектор відділу кадрів ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)