Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

_________________

„_____” _____________2010 р.

м. п.

Посадова інструкція двірника

 

"____" ____________ 2010р. №__________

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору із двірником і відповідно до положень КЗпП України і інших нормативних актів, регулюючих трудові правовідносини в Україні.

1.  Загальні положення

1.1.  Двірник відноситься до категорії робітників.

1.2.  Двірник призначається на посаду і звільняється від неї директором коледжу і підпорядковується безпосередньо заступнику директора з АГР.

1.3.  Двірник повинен знати:

-  норми і вимоги до стану зовнішнього впорядкування території, прилеглої до будівель і захисти навколишнього середовища;

-  вимоги до санітарного змісту територій;

-  планування і межі прибирання закріпленої території;

-  порядок прибирання території;

-  інструкції і технологічні рекомендації по притиральних роботах;

-  властивості миючих засобів і правила безпечного користування ними;

-  пристрої і правила експлуатації обслуговуючого устаткування і пристосувань, вживаних в роботі;

-  правила застосування протиожеледних матеріалів;

-  адреси і номери телефонів: служб експлуатаційних організацій найближчого відділення міліції, місцевого дільничного інспектора міліції, швидкої допомоги, пожежної частини, найближчої установи по наданню медичної допомоги, аптеки, дитячої кімнати і т. д.;

-  правила безпеки при виконанні притиральних робіт;

-  порядок сповіщення свого безпосереднього керівника про всі недоліках, знайдених під час роботи;

-  правила внутрішнього трудового розпорядку;

-  правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і особистої гігієна;

-  правила використовування засобів протипожежного захисту.

2.  Посадові обов'язки

2.1.  Проходить в установленому порядку періодичні медичні огляди.

2.2.  Оглядає робочу зону і переконується в тому, що всі колодязі закриті кришками, ями і траншеї захищені, а на території немає тих, що стирчать із землі гострих предметів (дроту, арматури, битого крупного скла і т. п.).

2.3.  Перевіряє наявність переносних огорож.

2.4.  Підносить (підвозить) необхідні для прибирання матеріали і інвентар (пісок, поливальні шланги і т. п.).

2.5.  Перед початком прибирання в зоні руху транспорту надягає сигнальний жилет.

2.6.  Проходить в установленому порядку інструктаж по охороні праці і виробничої санітарії.

2.7.  Ставить на прибраних ділянках в зоні руху транспорту з сторони можливого наїзду на встановленій відстані від робочого місця переносні огорожі, що фарбують в яскраві кольори.

2.8.  Проводить прибирання закріпленої за ним території;

2.9.  Захищає небезпечні ділянки і повідомляє про це своє безпосереднє керівництво.

2.10.  При виявленні запаху газу або прориві трубопроводів (водопостачання, каналізації, опалювання і інших) викликає відповідну спеціалізовану аварійну бригаду.

2.11.  Надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні і, при необхідності, організовує їх доставку до установи охорони здоров'я.

2.12.  Вживає заходів по попередженню злочинів і порушень, порядку на обслуговуваній ділянці, про правопорушення повідомляє у відділення міліції.

2.13.  Сповіщає свого безпосереднього керівника про будь-яку ситуацію, загрожуючу життю і здоров'ю людей, про кожний нещасний випадок що відбувся на обслуговуваній території.

2.14.  Очищає встановлені на території урни у міру їх заповнення (але не рідше двох разів на день) і місця їх установки.

2.15.  Здійснює промивку і дезінфекцію урн у міру них забруднення.

2.16.  Проводить фарбування урн у міру необхідності (але не рідше одного разу на рік).

2.17.  Очищає кришки каналізаційних, газових і пожежних колодязів.

2.18.  Здійснює профілактичний огляд, видалення сміття з камер прийому сміття і їх прибирання.

2.19.  Включає і вимикає освітлення на обслуговуваній території.

2.20.  Очищає територію, проїзди і тротуари від снігу, пилу і дрібного побутового сміття з попереднім зволоженням території.

2.21.  Риє і прочищає канавки і лотки для стоку води.

2.22.  Проводить профілактичний огляд дощових колодязів по встановленим графікам (але не рідше одного разу на квартал).

2.23.  Забезпечує збереження устаткування і експлуатацію поливальних кранів для миття і поливання з шлангів.

2.24.  Проводить на закріпленій території поливання зелених насаджень і їх огорож.

2.25.  Проводить заходи щодо підготовки інвентаря і прибирального устаткування до роботи в зимовий період.

2.26.  Підмітає територію, очищає її від снігу і льоду.

2.27.  Сколює лід і видаляє сніжно-крижані утворення.

2.28.  Посипає територію піском.

2.29.  Видаляє і складує сніг в місцях, не перешкоджаючих вільному проїзду автотранспорту і руху пішоходів.

2.30.  Проводить очищення від снігу і льоду пожежних колодязів для вільного доступу до них.

2.31.  Розчищає канави для стоку талих вод до люків і приймалень колодязям зливової сіті.

2.32.  Обробляє протиожеледними матеріалами тротуари і сходовий схід мостових споруд, розчищає проходи для руху пішоходів в період інтенсивного снігопаду (більше 1 см/година).

2.33.  Проводить санітарну обробку бачків і відер для харчових відходів і сміття після їх очищення, дотримуючи встановлену концентрацію дезінфікуючих розчинів.

2.34.  Виконує інші роботи по прибиранню території.

3.  Має право

3.1.  Знайомитися з проектами рішень керівництва коледжу що стосуються його діяльності.

3.2.  Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, передбаченими справжньою інструкцією.

3.3.  Одержувати від керівників відділів інформацію і документи по питанням, що входять в його компетенцію.

3.4.  Вимагати від керівництва коледжу і свого безпосереднього керівника надання сприяння по виконанню своїх посадових обов'язків і прав.

3.5.  Докладати своєму керівнику про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції.

4.  Відповідальність

4.1.  Двірник несе відповідальність:

-  За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією, в межах, визначених трудовим законодавством України.

-  За зроблені в процесі здійснення своєї діяльності правопорушення - в межах, визначених адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

-  За спричинення матеріального збитку - в межах, визначених трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

З посадовою інструкцією ознайомлений:

______________ _______________________________________ «____» ____________ 2010 р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

Керівник структурного підрозділу ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Юрист ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інспектор відділу кадрів ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)