Посадові інструкції (збірник)

Водій - посадова інструкція

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________

„_____” ____________ 20 р.

Посадова інструкція водія автотранспортних засобів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування посади - ВОДІЙ

1.2. Ким призначається, переводиться, перемішується і звільняється посадова особа - призначаються і звільняються з роботи в установленому порядку згідно з наказом директора за поданням заступника директора з практичного навчання.

1.3. Порядок призначення, строк випробування – за договором.

1.4. Безпосередній керівник – заступника директора з практичного навчання.

1.5. У своїй роботі водій керується укладеним між ним та директором коледжу договором, цією посадовою інструкцією, Положенням , а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Трудова функція - своєчасне і якісне перевезення вантажу та пасажирів, утримання свого транспортного засобу в постійній технічній готовності.

2.2. Перелік робочих завдань, що вирішуються:

1. Забезпечувати своєчасний виїзд транспортного засобу на лінію згідно з заявками;

2. Щоденно одержувати та повертати шляхові листи диспетчеру гаража; якісно і розбірливо їх оформляти, не допускаючи виправлень показника спідометра; не виїжджати на лінію без шляхового листа та інших реєстраційних документів;

3. Проводити щоденне технічне обслуговування закріпленого за ним транспортного засобу, утримувати свій автомобіль у належному стані;

4. Не допускати порушення правил дорожнього руху та виїздів на лінію у нетверезому стані;

5. Надавати автотранспорт співробітникам міліції, медпрацівникам для відправлення потерпілих осіб у лікувальні заклади, а також даним співробітникам у винятковому випадку для затримання правопорушників;

6. Дотримуватись техніки безпеки при обслуговуванні та ремонті автотранспорту;

7. Підвищувати свою кваліфікацію як відносно обслуговування техніки, так і відносно змін у правилах дорожнього руху.

2.3. Порядок, характер і періодичність звітності - щоденно водій якісно і розбірливо оформляє шляхові листи та повертає їх диспетчеру гаража.

2.4. Робочий час, дотриманий виробничого режиму – згідно правил трудового розпорядку.

3. ПРАВА

Водій має право:

1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, підрозділу;

2. Знати причину зупинки автотранспортного засобу особою, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її прізвище та посаду;

3. На відшкодування збитків, завданих внаслідок не відповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки руху;

4. Отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та організацій як у себе на підприємстві, так і тих, що беруть участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Водій несе відповідальність за:

1. Своєчасну подачу автомобіля заявнику;

2. Завдані збитки, якщо пошкоджений автомобіль з його вини;

3. За передачу керма особам, які не мають посвідчення на право керування автотранспортним засобом даної категорії;

4. За передачу керма особам, що знаходяться у стані сп'яніння або під дією наркотичних препаратів;

5. За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Водій автомобілю повинен знати:

1. Правила дорожнього руху, та техніки безпеки.

2. Будову та порядок експлуатації автомобілю яким керує.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Посвідчення на право керування транспортними засобами даної категорії.

УЗГОДЖЕНО:

Юрист __________________ ____________ „____”________ 20__ р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Інспектор відділу кадрів ___________________ ____________ „____”________ 20__ р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

З інструкцією ознайомлений (на) _______________ ____________ „____”________ 20__ р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Посадова інструкція водія - потрібно підписати  та затвердити.