Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

__________________

„_____” ____________ 200 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування посади - ТРАКТОРИСТ

1.2. Ким призначається, переводиться, перемішується і звільняється посадова особа - призначаються і звільняються з роботи в установленому порядку згідно з наказом директора за поданням заступника директора з практичного навчання.

1.3. Порядок призначення, строк випробування – за договором

1.4. Безпосередній керівник –заступник директора з практичного навчання.

1.5. У своїй роботі тракторист керується укладеним між ним та директором договором, цією посадовою інструкцією, Положенням , а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Трудова функція - своєчасне і якісне перевезення вантажу, проведення всіх агротехнологічних прийомів з вирощування сільськогосподарських культур, утримання свого транспортного засобу в постійній технічній готовності.

2.2. Перелік робочих завдань, що вирішуються:

1. Забезпечення своєчасного виїзду транспортного засобу на лінію згідно з заявками ;

2. Щоденно одержувати та повертати шляхові листи диспетчеру учбово-технологічного відділу; якісно і розбірливо їх оформляти, не допускаючи виправлень показника спідометра; не виїжджати на лінію без шляхового листа та інших реєстраційних документів;

3. Проводити щоденне технічне обслуговування закріпленого за ним транспортного засобу, утримувати свій трактор у належному стані;

4. Не допускати порушення правил дорожнього руху та виїздів на лінію у нетверезому стані;

5. Дотримуватись техніки безпеки при обслуговуванні та ремонті транспорту;

7. Підвищувати свою кваліфікацію як відносно обслуговування техніки, так і відносно змін у правилах дорожнього руху.

2.3. Порядок, характер і періодичність звітності - щоденно тракторист якісно і розбірливо оформляє шляхові листи та повертає їх диспетчеру гаража.

2.4. Робочий час, дотриманий виробничого режиму – згідно правил трудового розпорядку.

3. ПРАВА

Тракторист має право:

1. Знати причину зупинки транспортного засобу особою, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її прізвище та посаду;

2. На відшкодування збитків, завданих внаслідок не відповідності стану доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки руху;

3. Отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та організацій як у себе на підприємстві, так і тих, що беруть участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху.

4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, підрозділу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Тракторист несе відповідальність за:

1. Своєчасну подачу трактора заявнику;

2. Завдані збитки, якщо пошкоджений трактор з його вини;

3. За передачу керма особам, які не мають посвідчення на право керування транспортним засобом даної категорії;

4. За передачу керма особам, що знаходяться у стані сп'яніння або під дією наркотичних препаратів;

5. За втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

1. Правила дорожнього руху та техніки безпеки

2. Будову та порядок експлуатації засобу яким керує.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Посвідчення на право керування транспортними засобами даної категорії.

УЗГОДЖЕНО:

Юрист __________________ ____________ „____”________ 200 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Інспектор відділу кадрів ___________________ ____________ „____”________ 200 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

З інструкцією ознайомлений (на) _______________ ____________ „____”________ 200 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)