Посадові інструкції (збірник)

Посадова інструкція молодшої медичної сестри лікувально - діагностичного центру

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Основною задачею молодшої медичної сестри лабораторного відділення є своєчасне прибирання закріплених за нею приміщень і прилягаючої території з використанням засобів малої механізації, знарядь праці і необхідних дез. засобів, зміна постільної білизни на кушетках.

1.2. Медсестра ВФД призначається і звільняється від посади

Генеральним директором санаторію.

1.3. На посаду молодшої медичної сестри лабораторного відділення призначаються особи, які досягли 18 років, без спеціальної медичної освіти.

1.4. Молодша медична сестра лабораторного відділення безпосередньо підпорядковується медсестрі відділення, сестрі-господарці ЛДЦ, старшій медичній сестрі ЛДЦ.

1.5. Робочим місцем її є закріплені приміщення і прилягаюча територія.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Молодша медична сестри лабораторного відділення зобов'язана:

2.1. Забезпечити чистоту закріплених приміщень.

2.2. Вести облік і стежити за схоронністю і маркуванням робочого інвентарю.

2.3. Мати запас миючих і дезінфікуючих засобів, і вчасно поповнювати його.

2.4. Регулярно, у встановлені дні, а також у міру необхідності здійснювати зміну білизни в закріплених кабінетах.

2.6. Стежити за схоронністю закріпленого інвентарю і використанням його за призначенням.

2.7. Щодня робити вологе прибирання закріплених лікувальних кабінетів.

2.8. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку дня санаторію, накази, розпорядження, положення, інструкції які надходять від адміністрації і вищих організацій.

2.9. Дотримувати правила техніки безпеки, пожежної і електробезпеки.

2.10. По закінченню робочого дня санітарка зобов'язана обходити своє робоче місце, перевірити свою роботу, закрити вікна, закрити усі водопровідні крани, виключити світло, закрити лікувальні кабінети на ключ, ключі скласти в коробочку для ключів, опечатати її і здати черговому лікувального корпусу.

2.11. Стежити за схоронністю і правильною експлуатацією виданих у підзвіт інструментів, матеріалів і інших матеріальних цінностей, необхідних для роботи.

2.12. Додержувати трудової дисципліни.

2.13. Брати участь у санітарних годинах, у санітарних днях санаторію.

2.14. Виконувати вимоги колективного договору.

III. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРАВА

3.1. Вносити пропозиції керівнику з питань, пов'язаних з її діяльністю й організації, що стосується, і умов її праці.

3.2. Жадати від керівництва забезпечення всіма необхідними матеріалами й інвентарем для виконання робіт.

3.3. Одержувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов'язків.

3.4. На безоплатне лікування у своєму закладі у разі захворювання.

3.5. Вимагати забезпечення робочого обладнання, устаткуванням та канцтоварами, необхідним для виконання службових обов´язків.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Молодша медична сестра лабораторного відділення несе відповідальність за:

4.1. Несумлінне виконання своїх обов'язків.

4.2. Неякісну роботу і помилкові дії.

4.3. Низьку трудову і виконавську дисципліну.

4.4. Грубе ставлення до хворих, недотримання правил деонтології.

4.5. Порушення правил ТБ, ВІД, ЄБ, ППБ.

4.6 Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку роботи ЛДЦ.

4.7. Неправильну експлуатацію і використання не за призначенням прибирального інвентаря.

4.8. Втрату і псування виданих для експлуатації інструментів, матеріалів і інших матеріальних цінностей.

V. ПОВИННА ЗНАТИ

Молодша медична сестра лабораторного відділення повинна знати:

- основи законодавства про працю;

- структуру й організацію роботи відділення;

- правила деонтології в поводженні з хворими і співробітниками;

- призначення збирального інвентарю і використання його згідно маркування;

- місце і правила збереження збирального інвентарю;

- правила користування з гарячою водою, розчинами, лугами і кислотами;

- правила розведення, концентрації, місця застосування розчинів;

- правила техніки безпеки й особистої безпеки при виконанні робіт;

- правила пожежної безпеки, електробезпеки;

- правила внутрішнього розпорядку і розпорядку дня ЛДЦ;

- посадову інструкцію.

VI. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

На посаду молодшої медичної сестри лабораторного відділення призначаються особи, які досягли 18 років, без спеціальної медичної освіти, що пройшла спеціальну підготовку на робочим місці й навчання з ВІД, ТБ, ЄБ, ППБ.

VII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ´ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ

7.1. Із сестрою-господаркою ЛДЦ, старшою медсестрою ЛДЦ від якої отримує службову інформацію щодо виконання своїх службових обов'язків і необхідні в роботі матеріали.

7.2. З лікарями, медсестрами відділення від яких отримує усні вказівки в плині робочого дня.

7.3. З молодшим медперсоналом, з яким здійснюється спільна робота.

ПОГОДЖЕНО: Голова профспілкового комітету, юрисконсульт

З посадовою інструкцією ознайомлена:

_______________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«______»_______________20_____р.