Посадові інструкції (збірник)

Посадова інструкція директора, лікаря ветмедицини бактеріолога і державного інспектора ветмедицини Нижньогірської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини

1. Загальне положення

1.1.На посаду директора Лабораторії призначається лікар ветеринарної медицини, який має досвід практичної роботи за фахом не менше п’яти років, пройшовши відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації.

1.2. Директор Лабораторії за посадою одночасно є лікарем ветмедицини - бактеріологом і державним інспектором ветеринарної медицини.

1.3.Директор Лабораторії, провідний лікар ветеринарної медицини бактеріолог призначається на посаду і звільняється з посади начальником Управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим згідно з чинним законодавством.

1.4. Директор Лабораторії, провідний лікар ветеринарної медицини бактеріолог у своєї діяльності опирається на Конституцію України, нормативні акти Президента України, Законом України "О ветеринарної медицини", вимогами державних стандартів, Положенням "Про Нижньогірську міжрайонну державну лабораторію ветеринарної медицини, правилами розпорядженнями, настановами, цією посадовою інструкцією, іншими настановними документами.

2. Функции

2.1. Директор організує працю Лабораторії, розподіляє обов’язки її працівників, затверджує посадові інструкції.

2.2.Забезпечує оперативне і достовірне ведення діловодства в лабораторії.

2.3.Перевіряє за погодженням з головними державними інспекторами ветеринарної медицини району зони обслуговування роботу суб’єктів господарювання різних форм власності, у тому числі суб’єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування і реалізації продукції тваринного походження та здійснює контроль за усуненням виявлених недоліків.

2.4. Несе відповідальність за невиконання покладених на лабораторію завдань і функцій, незбереження і неправильне використання майна, у тому числі і коштів згідно з кошторисом на її утримання згідно з чинним законодавством.

2.5.Уносить пропозиції та погоджує призначення завідувачів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, які розміщені в районі.

2.6. Директор Лабораторії, провідний лікар ветеринарної медицини бактеріолог здійснює бактеріологічні дослідження згідно до методик ДСТУ, ДОСТов, методик затверджених у установчому порядку.

3. Посадові обов’язки.

Директор НМДЛВМ, провідний лікар ветмедицини бактеріолог зобов’язана:

3.1. Здійснювати Державний контроль та нагляд за діяльністю лабораторії та її підрозділів.

3.2. Здійснювати контроль та нагляд за правильним використанням майна і коштів на утримання лабораторії.

3.3. Проводити Державний контроль за наявністю і правильністю оформлення необхідної документації.

3.4.  Постійно працювати над своїм професійним рівнем.

3.5.  Розробляти плани робіт на рік, складати звіти по результатам досліджень лабораторії.

3.6. Слідкувати за своєчасним поступленням нових методичних указівок ДОСТов та інших нормативних документів до лабораторій.

3.7. Здійснювати діагностичні дослідження згідно с дійсними нормативними документами з своєчасним виданням результатів і рекомендацій.

3.8. Перевіряти за погодженням з головними державними інспекторами ветеринарної медицини району зони обслуговування роботу суб’єктів господарювання різних форм власності, у тому числі суб’єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування і реалізації продукції тваринного походження та здійснює контроль за усуненням виявлених недоліків.

3.9.  Оказувати методичну допомогу всім підрозділам лабораторії.

3.10. Проводити семінари для підвищення знань у галузі лабораторно-діагностичних досліджень.

3.11. Ураховувати та слідкувати за оновленням матеріалів, реактивів, середовищ, лабораторного посуду та іншого необхідного обладнання для роботи лабораторії.

4. Права

4.1. Директор Лабораторії, ведучий лікар ветеринарної медицини бактеріолог має право:

- залучати спеціалістів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи для виконання діагностичних досліджень та інших лабораторних робіт у разі неповного їх завантаження роботою з ветеринарно-санітарної експертизи, а також в інших необхідних випадках;

- застосовувати в установленому порядку заходи заохочення та дисциплінарного стягнення щодо працівників лабораторії;

- розробляти і здійснювати заходи щодо поліпшення організації, стилю і методів роботи Лабораторії, підвищення кваліфікації її працівників;

- виступати представником з питань, які входять у компетенцію Лабораторії у всіх державних підприємствах, установах, організаціях та суді без особливого на це доручення.

- на безкоштовне отримання засобів особистого захисту, відповідно до встановлених норм.

- на підвищення по службі згідно дійсному законодавству, відповідно до кваліфікації і виконання службових обов’язків.

- на здорові, безопарні і відповідні умови праці.

- на соціальний і правовий захист, згідно дійсному законодавству.

- захищати свої законні права, згідно дійсному законодавству.

- на скорочений робочий тиждень, не більше 36 годин з двома вихідними днями (згідно атестації робочих міст і колективного договору).

- на додаткові сім календарних днів к відпустки (згідно атестації робочих міст і колективного договору).

- на безкоштовне отримання молока (згідно атестації робочих міст і колективного договору).

5. Відповідальність

5.1. Директор Лабораторії, провідний лікар ветеринарної медицини бактеріолог несе персональну відповідальність за виконання обов’язків, зазначених у даній інструкції.

6. Взаємовідношення

6.1. В період тимчасової відсутності Директора Лабораторії, провідного лікаря ветеринарної медицини бактеріолога, виконання її обов’язків покладаються на завідуючу серологічним відділом, лікаря ветмедицини серолога С. Г. Щерба.

Скачать посадову інструкцію директора, лікаря ветмедицини бактеріолога і державного інспектора ветмедицини