Посадові інструкції (збірник)

Посадові інструкції кухаря

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ЗАТВЕРДЖУЮ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

 

У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 
 

Директор

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 
 

___________ П. І.Б.

«___»_________ № ______________

 

________________________________

«___»____________ 200__ р.

   

Кухарю

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Кухар призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора навчального закладу.

1.2.Призначається з числа осіб, які мають відповідну професійну освіту.

1.3.Кухар підпорядковується безпосередньо шеф – кухарю.

1.4 На час тимчасової відсутності кухаря (відпустка, хвороба, курси) його посадові обов’язки виконує підсобний робітник кухні згідно наказу директора ПТНЗ.

1.5 У підпорядкованості кухаря знаходиться - підсобний робітник кухні.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1.Основним завданням кухаря є якісне і своєчасне приготування страв із доброякісних продуктів харчування згідно правил виробничої санітарії, кухонним обладнанням, техніки безпеки і протипожежного захисту та норм охорони праці, з неухильним дотриманням технології їх приготування.

2.2. Кухар безпосередньо підпорядкований шеф - кухарю.

2.3.Кухар готує їжу відповідно до Збірника рецептур, згідно з технологією приготування, слідкує за станом кухонного обладнання під час роботи, підтримує в належному санітарному стані обладнання харчоблоку, а також своєчасно проходить медичний огляд і продовжує санітарну книжку.

2.4.В своїй професійній діяльності кухар керується слідуючими нормативними документами:

·  Закон України “Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення”;

·  Закон України “Про захист споживачів”;

·  наказами, розпорядженнями директора навчального закладу, які регламентують практичну діяльність кухаря;

·  інструкцією по ТБ, ОП та виробничій санітарії;

·  даною посадовою інструкцією.

3. ПРАВА

3.1. Кухар має право вносити пропозиції керівництву, по наступним питанням:

-  покращення умов праці та організації роботи харчоблоку;

-  підвищення якості харчування, його різноманітності;

-  впровадження нових кулінарних блюд.

3.2.Приймати участь в нарадах, на яких розглядаються питання роботи харчоблоку організації нових кулінарних блюд.

3.3.Приймати рішення в межах своєї компетенції, які направлені на підвищення якості харчування та організації роботи кухні.

3.4.Кухар має право одержувати всю належну інформацію необхідну для успішного виконання функцій.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.Оцінка роботи кухаря здійснюється щоденно шеф-кухарем на основі затвердженої “Системи оцінок (критеріїв) виконання стандартів якості трудової діяльності”. На підставі інформації, що одержана, дається оцінка трудової діяльності кухаря, яка враховується для її заохочення за хорошу роботу або дисциплінарного стягнення, за невиконання роботи в належному об’ємі і у встановлений термін.

4.2.Кухар несе відповідальність як за неякісну роботу і помилкові дії, так і за бездіяльність і неприйняття рішень, які входять у сферу обов’язків і компетенції, також відповідає за обладнання та інвентар харчоблоку та знаходження його в належному стані, дотримання технології приготування страв згідно правил виробничої санітарії.

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

На посаду кухаря призначається особа, яка має середню спеціальну освіту, професійне технічне кулінарне училище, або кваліфікаційний розряд кухаря не нижче 3 (третього), пройшла курси удосконалення по лікувальному харчуванню, володіє знаннями та практичними навичками, знає технологію приготування різних страв.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

6.1.Одержує від шеф-кухаря меню-розкладку на виготовлення страв.

6.2.Отримує від шеф-кухаря продукти харчування для виготовлення страв по меню-розкладці.

6.3.Кухар при приготуванні їжі працює разом із підсобним робітником кухні.

6.4.Приготування страв проходить під контролем шеф-кухаря

6.5.Після приготування страв з дотриманням правильної технології та знімає проби з виготовлених страв разом із шеф-кухарем.

6.6.Виставляє контрольні блюда по всім видам страв разом із шеф-кухарем.

6.7.Видає готову їжу на роздачу офіціантам, зберігаючи при цьому порціонну вагу, естетичний зовнішній вигляд та належний температурний режим.

6.8.В кінці робочого дня прибирає своє робоче місце і контролює прибирання приміщень кухні.

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

______________ ___________________________ «__» ____________ 20_ р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)

Посадова інструкція кухаря - потрібно підписати  та затвердити.