Посадові інструкції (збірник)
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

   
   
 

Директор

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 
 

___________ П. І.Б.

«___»_________ № ______________

 

________________________________

«___»____________ 200__ р.

   

Черговому по

 

Гуртожитку

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.  Черговий по гуртожитку ПТНЗ відноситься ставитися до категорії робітників, приймається на роботу й звільняється з роботи наказом директора ПТНЗ.

2.  На посаду чергового по гуртожитку призначається особа, що має загальну середню освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи.

3.  Черговий по гуртожитку підпорядковується коменданту.

4.  У своїй діяльності черговий по гуртожитку встанови утворення керується:
- законодавчими й нормативними документами, що регулюють відповідні питання;
- методичними матеріалами, що стосуються питань його діяльності;
- Статутом ПТНЗ;
- наказами директора або коменданта;
- правилами й нормами гігієни праці, правилами трудового розпорядку;
- справжньою посадовою інструкцією.

5.  Черговий по гуртожитку повинен знати:
- роль і завдання чергового по гуртожитку навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;
- права дитини;
- правила експлуатації систем опалення й водопостачання;
- правила користування побутовими электро - і газовими приладами;
- правила користування побутовими электро - і газовими приладами;
- правила й норми охорони праці й пожежної безпеки.

6.  Під час відсутності чергового по гуртожитку його обов'язки виконує у встановленому порядку призначений заступник, що несе повну відповідальність за їхнє належне виконання.

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

1.  Відповідає за пропускний режим і охорону гуртожитку.

2.  Забезпечує вхід у гуртожиток по встановлених пропусках, допуск відвідувачів у відведені дні й години доби.

3.  Стежить за збереженням в гуртожитку власності, не допускає виносу без відповідного дозволу речей, що не належать проживаючим.

4.  Періодично робить обходи, перевіряє справність контрольних замків на дверях запасних виходів, горищних і інших приміщень.

5.  Видає ключі й відповідає за їхнє зберігання.

6.  Стежить за дотриманням учнями правил внутрішнього розпорядку.

7.  Вживає екстрені заходи по ліквідації аварій систем опалення, водо-, тепло-, газо-, і електропостачання, каналізації, вогнищ виникнення пожежі.

8.  Викликає при необхідності аварійну або пожежну служби, представника адміністрації навчального закладу.

9.  Організує переведення у медичний ізолятор і догляд хворого учня.

10.  Викликає при необхідності швидку медичну допомогу.

11.  Веде встановлені запису в журналі.

12.  Інформує адміністрацію навчального заставі про події, що сталися, під час чергування.

3. ПРАВА

Черговий по гуртожитку має право:

1.  Вносити пропозиції по вдосконалюванню роботи, пов'язаної з передбаченими даною посадовою інструкцією обов'язками.

2.  Знайомитися з відповідними документами й інформацією, необхідними для якісного виконання своїх обов'язків.

3.  Підвищувати свою кваліфікацію у встановленому порядку.

4.  Вимагати від керівництва надання сприяння в здійсненні своїх обов'язків.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Черговий по гуртожитку несе відповідальність:

1.  За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків, передбачених даного посадовою інструкцією відповідно до, певних діючого трудового законодавства України.

2.  За здійснені в процесі своєї діяльності правопорушення - у межах, з діючим адміністративним, карним і цивільним законодавством України.

3.  За заподіяння матеріального збитку - у межах, діючого трудового, кримінального і цивільного законодавства України.

З посадовою інструкцією

ознайомлений(а)

______________ _____________________________ «__» ____________ 200_ р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)