Посадові інструкції (збірник)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ЗАТВЕРДЖУЮ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

 

У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 
 

Директор

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 
 

___________ П. І.Б.

«___»_________ № ______________

 

________________________________

«___»____________ 200__ р.

   

Слюсарю-ремонтнику

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1Слюсар-Ремонтник безпосередньо підпорядкований помічнику директора по господарській частині ПТНЗ.

1.2Слюсар-ремонтник виконує вказівки помічника директора по господарській частині та директора ПТНЗ.

1.3Слюсар-ремонтник призначається на посаду й звільняється від посади керівником ПТНЗ за узгодженням з помічником директора по господарській частині.

2. ОБОВ'ЯЗКИ

2.1 Розбирання, ремонт, складання і випробування простих вузлів і механізмів устаткування.

2.2 Промивання, чищення, змащення деталей та устаткування.

2.3 Виконання робіт із застосуванням пневматичних, електричних інструментів на свердлильних верстатах.

2.4 Шабрування деталей за допомогою механізованого інструмента.

2.5 Виготовлення простих пристосувань для ремонту й складання обладнання.

2.6 Виконання роботи з розробки, ремонту, збиранню та випробуванню різноманітного обладнання.

2.7 Виконує інші разові доручення помічника директора по господарській частині.

2.8 Здійснення контролю вимірювальних приладів та стендів для діагностування, ремонту і обслуговування приладів.

3. ПРАВА

Слюсар-Ремонтник має право:

3.1 Давати співробітникам доручення, завдання по колу питань, що входять у його функціональні обов'язки.

3.2 Контролювати виконання виробничих завдань, своєчасне виконання окремих доручень підлеглими йому співробітниками, взаємодіяти з іншими службами підприємства по виробничих та інших питаннях, що входять у його функціональні обов'язки.

3.3 Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності ПТНЗ.

3.4 Пропонувати на розгляд керівника пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з даною Посадовою інструкцією та обов'язками.

3.5 Доповідати керівникові про всі виявлені порушення й недоліки у зв'язку з виконуваною роботою.

3.6 Взаємодія з іншими службами ПТНЗ по виробничих та інших питаннях покладених на нього функціональними обов'язками.

3.7 Отримувати необхідні матеріали та документи відносно своїх посадових інструкцій.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Слюсар-Ремонтник відповідає за :

4.1 Порушення правил і положень, що регламентують діяльність ПТНЗ.

4.2 При переході на іншу роботу або звільненні з посади слюсар - ремонтник відповідальний за належну й своєчасну здачу справ особі, що вступає на посаду, а у випадку відсутності такого, особі, що заміняє його або безпосередньо своєму керівникові.

4.4 Несе відповідальність за невиконання правил внутрішнього розпорядку, правил ТБ і протипожежної безпеки.

4.5 Невиконання існуючих інструкцій, наказів та розпоряджень.

4.6. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових інструкцій.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Слюсар – ремонтник у своїй діяльності керується та повинен знати :

-  чинне законодавство України;

-  Статут;

-  правила внутрішнього трудового розпорядку;

-  накази директора ПТНЗ;

-  даною посадовою інструкцією;

- способи відхилення дефектів в процесі ремонту та зкладання обладнання;

- способи розмітки і обробки нескладних деталей;

- основні положення планово - попереджувального ремонту обладнання;

- призначення та правила застосування слюсарного й контрольно-вимірювальних інструментів;

- основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;

- найменування, маркування і правила застосування інструментів;

- технічні умови, випробування та регулювання обладнання.

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

_____________ ___________________________ «__» ____________ 200_ р.

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (дата)