Посадові інструкції (збірник)

Посадові інструкції сторожа

ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________

„_____” _____________20__ р.

м. п.

Посадова інструкція сторожа

" " ____________ 20__р. N__________

Справжня посадова інструкція розроблена і затверджена на підставі трудового договору із сторожем і відповідно до положень КЗпП України і інших нормативних актів, регулюючих трудові правовідносини в Україні.

1. Загальні положення

1.1. Сторож відноситься до категорії робітників.

1.2. Сторож призначається на посаду і звільняється від неї наказом директора і підпорядковується безпосередньо заступнику директора з АГР.

1.3. Сторож повинен знати:

- положення і інструкції про пропускний режим;

- зразки підписів осіб, що мають право підписувати пропуск на винесення і вивіз матеріальних цінностей або відвідання коледжу;

- зразки постійних і разових пропусків;

- правила і інструкції по охороні об'єктів;

- межі об'єкту, що охороняється;

- номери телефонів представників адміністрації об'єкту, що охороняється і чергового по відділенню міліції;

- правила і норми охорони праці;

- призначення, пристрій і правила використовування засобів протипожежного захисту.

2. Посадові обов'язки

Сторож:

2.1. Здійснює чергування в _____________________________________________________.

2.2. Здійснює пропуск працівників, відвідувачів, автомобільного транспорту на територію об'єкту і назад по пред'явленню ними відповідних документів.

2.3. Звіряє супровідні документи з фактичною наявністю вантажу.

2.4. Спільно з представником адміністрації або зміняним сторожем перевіряє цілісність об'єкту, що охороняється, замків і інших замкових пристроїв; наявність пломб, справність сигналізації пристроїв, телефонів освітлення, наявність протипожежного інвентаря.

2.5. При виявленні несправностей, що не дозволяють прийняти об'єкт під охорону, докладає про це особі, якій він підлеглий.

2.6. У разі виявлення зламаних дверей, стін, замків відсутність пломб і друку, виникнення сигналу тривоги на об'єкті негайно повідомляє представника адміністрації і чергового по відділенню міліції і здійснює охорону слідів злочину до прибуття представників міліції.

2.7. При виникненні пожежі на об'єкті піднімає тривогу, сповіщає пожежну команду, повідомляє про подію черговому по відділенню міліції вживає заходів по ліквідації пожежі.

2.8. Здійснює прийом і здачу чергування з відповідним записом в журналі.

2.9. У разі неприбуття зміни у встановлений час повідомляє про цьому представнику адміністрації об'єкту, що охороняється.

2.9. Підтримує приміщення прохідної і територію в належному санітарному стані.

Посадова інструкція розроблена у відповідності з _____________________________________.

Інспектор з кадрів __________________

                             (підпис)

                         " " _____________ 20__р.

Погоджено: Юрист

___________________

(підпис)

" " ________________ 20__р.

З інструкцією ознайомлений:

____________________

(підпис)

" " _____________ 20__р.

Посадова інструкція сторожа - потрібно підписати та затвердити.