Посадові інструкції (збірник)

Титульний аркуш ................................................

Назва підприємства---------------------------

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № 000

Назва посади___________________________

Місце видання – 2007 рік

 

2-й аркуш та інші..................................

Назва підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник підприємства

_____________ ПІБ

наказ за №_____ від " ___ " ____ 200_ року

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № 000

Назва посади___________________________

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Назва посади :

1.2. Підпорядковується :

1.3. Відділ:

1.4. Місце знаходження:

1.5. Знання, навички, досвід :

1.6. В своїй роботі керується :

2. ФУНКЦІЇ

3. ОБОВ’ЯЗКИ

4. ПРАВА.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

6. ЗВ’ЯЗКИ ПО ПОСАДІ

Розробив: керівник відділу ___________________________________ ПІБ, посада

УЗГОДЖЕНО :

Керівник відділу кадрів --------------------------------------------------------------

Керівник служби охорони праці ____________________________________

Юрист -------------------------------------------------------

Голова профспілкового комітету ________________________________

Посадову інструкцію отримав _____підпис_______________ ПІБ, дата