Посадові інструкції (збірник)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

„_____” ____________ 200 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування посади – ЧЕРГОВИЙ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.2. Ким призначається, переводиться, перемішується і звільняється посадова особа - призначаються і звільняються з роботи в установленому порядку згідно з наказом директора за поданням заступника директора з практичного навчання.

1.3. Порядок призначення, строк випробування – за договором.

1.4. Безпосередній керівник – заступник директора з практичного навчання.

1.5. У своїй черговий навчального модуля керується укладеним між ним та директором коледжу договором, цією посадовою інструкцією, Положенням , а також наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Трудова функція – черговий навчального модуля забезпечує охорону та цілісність майна.

2.2. Перелік робочих завдань, що вирішуються:

1. Своєчасно прибувати на чергування.

2. Стежити щоб на територію модуля не проникали сторонні особи.

3. Не залишати об’єкт без нагляду.

4. Не залишати територію об’єкту до закінчення трудової зміни.

5. У випадку стихійного лиха (пожежі) при неможливості ліквідації власними силами, викликати пожежну команду.

2.3. Порядок, характер і періодичність звітності – передавати зміну наступному черговому звітуючи про ситуацію на об’єкті.

2.4. Робочий час, дотриманий виробничого режиму –згідно правил трудового розпорядку.

3. ПРАВА

Черговий навчального модуля має право:

1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, підрозділу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Черговий навчального модуля несе відповідальність за:

1. Збереження майна модуля.

2. Своєчасну організацію ліквідації аварійної ситуації.

3. Добросовісне виконання службових обов’язків.

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Загальна середня освіта.

УЗГОДЖЕНО:

Юрист __________________ ____________ „____”________ 200 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Інспектор відділу кадрів ___________________ ____________ „____”________ 200 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

З інструкцією ознайомлений (на) _______________ ____________ „____”________ 200 р.

(прізвище, ініціали) (підпис)