Примеры документов: Приказы, распоряжения, планы.

 

Наказ командно-штабного навчання

Начальника цивільної оборони

_______________________________________

_______________________________________

“___”________1999 р.

Про підготовку та проведення командно-штабного навчання цивільної оборони

Відповідно з

В період ____________ 1999 р. буде проведено командно-штабного навчання цивільної оборони на тему :”Робота штабу, органів управління ЦО ______________ при загрозі і виникненні надзвичайної ситуації внаслідок аварії на близько розташованому хімічно небезпечному підприємстві”

Мета навчання:

Перевірка реальності плану ЦО _____________, його уточнення та приведення у відповідність до сучасних вимог;

Визначення готовності штабу, інших органів управління ЦО до виконання усього комплексу заходів цивільної оборони;

Визначення спроможності та уточнення заходів щодо підвищення стійкості роботи установи в умовах надзвичайних ситуацій;

Пошук шляхів та ефективних способів захисту працівників від загрози ураження сильнодіючими отруйними речовинами.

Керівництво навчанням буду здійснювати я.

НАКАЗУЮ:

І. До участі у навчанні залучити

1.  Керівний склад управління:

- заступники начальників управління

______________________________________________________

-начальників відділів

______________________________________________________

-  начальників цехів

2. Штаб цивільної оборони

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Оперативну групу_______________________________________

______________________________________________________

4. Командно-начальницький склад

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

5. Склад ланок забезпечення заходів ЦО

______________________________________________________

6. Пункт видачі засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

______________________________________________________

7. Пост радіаційної та хімічної розвідки

______________________________________________________

______________________________________________________

8. Санітарну ланку______________________________________

______________________________________________________

ІІ. Посередниками призначити:

А) при евакуаційній комісії _______________________________

В) при пункті видачі ЗІЗ__________________________________

ІІІ. Начальнику штаба ЦО:

До _____________ 1999 р. уточнити та відкоригувати План ЦО;

До _____________ 1999 р. завершити підготовку до навчання керівного, командно-начальницького складу, вивчити з ними зміст Плану ЦО і внести в разі необхідності уточнення;

До _____________ 1999 р. з невоєнізованими формуваннями провести тактико-спеціальні навчання;

До _____________ 1999 р. перевірити готовність до навчання пункту управління, системи зв’язку та оповіщення;

Організувати контроль за підготовкою до навчання усіх його учасників;

До _____________ 1999 р. доукомплектувати особовим складом усі органи управління та ланки, НФ, що залучаються до навчання а також забезпечити їх ЗІЗ, приладами та майном до табельної потреби;

Організувати розробку документів КШН і до _____________ 1999 р. подати їх на затвердження.

ІV. Рекогносцирування району (місця) навчання, провести _____________ 1999 р.

V. Імітацію ураження особового складу отруйними речовинами (хлором) позначити__________________________________________

Командиру ланки охорони громадського порядку ____________________________________________ організувати комендантську службу в районах виконання практичних заходів (ведення радіаційної та хімічної розвідки, видання ЗІЗ, надання медичної допомоги).

Усім учасникам навчання вжити заходів щодо попередження подій, аварій та травм, суворо виконувати вимоги, інструкції із заходів безпеки.

Підготовку до навчання завершити до_________ 1999 р. Контроль за підготовкою КШН покласти на штаб ЦО _____________.

Наказ довести до відома особового складу, що залучається до навчання, у частині, що їх стосується.

Начальник цивільної оборони ____________________