Примеры документов: Приказы, распоряжения, планы.

Календарний план КШН

“Затверджую”

Керівник навчання

_________________

“___”_______1999 р.

Календарний план Підготовки командно-штабного навчання ЦО

№ п/п

Зміст заходів

Термін проведення

Виконавець

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1. Організаційні заходи

1.

Підготовка вихідних даних для планування та проведення навчання

 

Керівник навчання

 

2.

Постановка завдань штабу ЦО щодо підготовки КШН

 

Керівник навчання

 

3.

Видання наказу начальником ЦО установи про підготовку та проведення навчання

 

Керівник навчання

 

4.

Опрацювання календарного плану підготовки до навчання

 

Начальник штабу ЦО

 

5.

Розробка плану рекогносцирування району (місця) КШН

 

Начальник штабу ЦО

 

6

Проведення рекогносцирування району (місця) навчання

 

Начальник штабу ЦО

 

2. Розробка документів

1.

Розробка плану проведення навчання

 

Начальник штабу ЦО

 

2.

Розробка часткових планів заступників керівника, начальників відділів (цехів)

 

Керівний склад

 

3.

Розробка плану матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) навчання

 

Особа, що відповідає за МТЗ

 

4.

Розробка плану подання ввідних

 

Начальник штабу ЦО

 

5.

Розробка інструкції із заходів безпеки

 

Начальник штабу ЦО

 

3. Підготовка керівного складу

1.

Лекція: “Організація захисту працівників установи від наслідків НС”

 

Начальник штабу ЦО

 

2.

Семінар :”Способи забезпечення стійкої роботи установи в разі виникнення НС”

 

Керівний навчання

 

3.

Вивчення інструкції із заходів безпеки

 

Керівний склад

 

4.

Тактико-спеціальні заняття ланок забезпечення заходів ЦО, що залучаються до участі у навчанні

 

Керівний склад

 

5.

Самостійна підготовка

     

5. Підготовка учбово-матеріальної бази

1.

Приведення у готовність пункту управління

 

Начальник штабу ЦО

 

2.

Підготовка робочих місць учасників навчання

 

Керівний склад

 

3.

Перевірка засобів зв’язку та оповіщення

 

Начальник служби зв’язку

 

4.

Перевірка приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю

 

Начальник штабу ЦО

 

5.

Підготовка медичного майна

 

Командир медичної ланки

 

6.

Організація транспортного забезпечення навчання

 

Начальник автотр.

 

7.

Підготовка засобів імітації

     

Начальник штабу цивільної оборони ________________