Примеры документов: Приказы, распоряжения, планы.

ПЛАН Дій органів управління та сил цивільного захисту щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

План дій органів управління і сил ЦЗ ________________________________ щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру розроблений у відповідності до методичних вказівок Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на підставі Положення про цивільну оборону України (Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.94 р. № 299) та Положення про Єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.98р. № 1198), Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (Наказ МОН Украïни вiд 17.01.2002р. №27), Наказ МОН АР Крим от 19.08.2002г. №10 "Про створення пiдсистеми Мiнiстерства освiти і науки АР Крим".

Постійні дії по управлінню з питань техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій виконує відділ (сектори) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення___________________________________

(назва райвиконкому, адміністрації)

Начальник відділу (зав. сектором) ____

____________________ тел. роб. _______

Координуючі дії по вирішенню завдань у сфері попередження надзвичайних ситуацій, захисту постійного складу і учнів на районному рівні виконує комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЄБ і НС) _______________________(назва району). тел. роб. ___________, д.___________.

Голова комісії ТЄБ і НС _________________ , тел. роб. ___________, д.___________,

У школі – начальник штабу ЦЗ______________________ тел. роб. _____________, д._______________, адреса __________________________________

З метою попередження надзвичайних ситуацій, своєчасного та ефективного реагування на них організується взаємодія:

-  з відділом (сектором) з питань надзвичайних ситуацій

Та цивільного захисту населення ___________ (мiсто, району)

Тел

 

-  з комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Тел

 

-  з міським (районним) відділом освіти

Тел.

 

-  з службою охорони громадського порядку ЦЗ району

Тел.

 

-  з протипожежною службою ЦЗ району

Тел.

 

-  з медичною службою ЦЗ району

Тел.

 

-  з транспортною службою ЦЗ району

Тел.

 

План дій органів управління та сил цивільного захисту навчального закладу вводиться в дію в повному обсязі або частково по рішенню начальника цивільного захисту навчального закладу при наявності загрозі чи виникненні надзвичайної ситуації або за рішенням старшого начальника цивільного захисту.

РОЗДІЛ І

Оцінка (аналіз) природного (топографічного), техногенного та екологічного стану місцевості (території) розташування об’єкта, наявності потенційно небезпечних об’єктів і можливого характеру, пов’язаних з ними надзвичайних ситуацій.

На місцевості де розташований ____________________ на підставі досліджень фізико-географічних особливостей, довголітніх спостережень за епідеміологічною, метеорологічною обстановкою, аналізу наявності потенційно небезпечних об’єктів поблизу навчального закладу, розрахунків районного відділу НС та ЦЗН можна передбачити виникнення таких надзвичайних ситуацій.

Відстань від ______________________ до Пiвденно-Української АЕС –360 км, до Запорізької АЕС –332 км, Ростовської АЕС 460 км. (данні приведенні з розрахунку розташування ОШ в м. Сiмферополь).

У випадку аварiï на АЕС підхід радіаційної хмари та випадіння радіаційних осадків очікується через 27-32 години.

Уточнена інформація щодо масштабів радіаційної аварiï надходить від відділу з питань НС та ЦЗН (району, мiста).

При аварії з викидом (виливом) ______________ (ХНР) ____________________ (назва навчального закладу) попадає в зону зараження. Максимальна глибина зони зараження складає ________ метрів. Час підходу зараженого повітря до навчального закладу при напрямку вітру _______0 і швидкості 1м/сек. складає “___”хвил. Найменша відстань від навчального закладу до межі зони зараження _______ метрів.

Поблизу ______________ (назва навчального закладу) знаходиться вибухо - пожеже - небезпечні підприємства ________________________________________ вибухи і пожежі на яких можуть викликати руйнування і пожежі в будівлях і спорудах навчального закладу.

Під час весняного паводку можливе затоплення території і будівель навчального закладу

Крім того Можливі стихійні лиха, що спричиняються явищами природи (снігові замети, ожеледь, бурі, смерчі, урагани, зсуви та ін.) які впливають на організацію навчального процесу в залежності від інтенсивності. Не виключено виникнення пожежі в школі та епідемії в масштабі району, міста та інші.

В залежності від конкретних умов, інтенсивності надзвичайних ситуацій приймається рішення і проводяться заходи по захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з календарним планом

РОЗДІЛ ІІ

Оцінка (аналіз кількісного і якісного складу) об’єкта цивільного захисту з урахуванням розташування його складових на місцевості (території), оцінка факторів, що будуть полегшувати або затрудняти організацію та ведення цивільного захисту об’єкта і що потрібно зробити щоб усунути або зменшити вплив негативних факторів.

_____________________________ розташована у ________________________________

(назва навчального закладу) (назва городу, району, села)

Загальна площа ______________________(назва навчального закладу) складає _______м2. Площа будівлі _____м2 . Будівля споруджена з ____________________ ( назва будівельного матеріалу) і має ___ поверхів. Перекриття ______________________ (назва будівельного матеріалу). До телефонних та радіо мереж підключена _______________________, до електричних мереж ________________________ ( підземним кабелем, повітряною лінією).

Водопостачання ___________________________, Теплопостачання _______________

Каналізаційне забезпечення _____________________________________(схеми додаються).

Під’їзні шляхи _________________________________________________________________

Постійний склад _______ чол., учнів ______________ чол. Учбовий процес здійснюється в ___________ змін __. Засобами індивідуального захисту забезпечені на____%, колективні засоби захисту ____________________________________________

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Рішення керівника на організацію і ведення цивільного захисту об’єкта за режимами дій у періоді запобігання і реагування на можливі надзвичайні ситуації; окремим розділом – реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов’язані з потенційно-небезпечними об’єктами. Організація спостереження, оповіщення, радіаційного, хімічного, медичного, інженерного захисту та евакуації (розосередження).

У залежності від масштабів та особливостей НС, яка прогнозується або сталася, рішеннями міствиконкому (райдержадміністрації) начальник ЦЗ своїм рішенням вводить один з наступних режимів діяльності:

1.  РЕЖИМ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (при нормальних радіаційних, хімічних, біологічних, сейсмічних, гідрогеологічних обставинах).При цьому режимі діяльності в навчальному закладі реалізуються наступні заходи:

- ведення спостереження та здійснення контролю за станом навколишнього середовища, обстановкою на території школи;

- удосконалення процесу підготовки персоналу та сил ЦЗ;

- навчання постійного складу та учнів вмінню користуватися засобами індивідуального захисту та діям у надзвичайних ситуаціях;

- створення резервів матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків НС;

- оцінка загрози виникнення НС та їх можливих наслідків.

2. РЕЖИМ ПІДВИЩЕННОЇ ГОТОВНОСТІ (при істотному погіршенні радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної обстановки, при отриманні прогнозуючої інформації щодо загрози та виникнення НС).

При цьому режимі реалізуються наступні заходи:

- посилення роботи по спостереженню і контролю за станом навколишнього середовища;

- проведення заходів по захисту постійного складу та учнів;

- приведення в стан підвищеної готовності наявних сил та засобів, узгодження наявності та можливості використання додаткових відомчих сил;

- проведення заходів щодо попередження можливих НС та зниження можливих втрат у випадку їх виникнення;

- організація цілодобового чергування керівного складу.

3. РЕЖИМ ДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ (у разі реального виникнення НС та реагування на них).

При цьому режимі реалізуються наступні заходи:

- організація захисту постійного складу, учнів на території школи;

- організація робіт, пов’язаних з локалізацією НС із залученням необхідних сил та засобів;

- визначення меж території, на якій сталася надзвичайна ситуація;

- оповіщення постійного складу, учнів та надання їм необхідних рекомендацій щодо поведінки у даній надзвичайній ситуації;

- інформування вищестоящих органів про рівні надзвичайних ситуацій та проведені заходи.

4. РЕЖИМ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ НАДЗВИЧАЙНОМУ СТАНІ – здійснюється в Україні або на окремих територіях у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України “Про надзвичайний стан”.

При цьому:

- організується робота щодо локалізації або ліквідації наслідків НС;

- забезпечується першочергове життєзабезпечення учасників навчально-виховного процесу;

- здійснюється безперервний контроль за станом довкілля в районі НС;

- встановлюється особливий режим і обмеження свободи пересування територією де виникла НС; посилюється охорона громадського порядку;

Сигнал про загрозу виникнення НС _____________(назва навчального закладу) може отримати:

- після звукового сигналу “Увага всім!” (сирени, гудки підприємств, транспорту) у вигляді мовного повідомлення по радіомережам та телевізійним каналам.

- від відділу (сектору) з питань НС та ЦЗН ___________________району тел _______

- від диспетчера небезпечного підприємства, яке знаходиться поблизу і в зону зараження якого попадає навчальний заклад, тел. №_________________

Секретар (черговий)_____________________________________ негайно доповідає директорові (НЦЗ) ___________ (тел. р. _________, тел. д.__________) або особі, яка його заміщує (тел. роб ______________, тел. д._______________).

Директор навчального закладу (НЦЗ), який отримав сигнал з будь-якого вищевказаного джерела, негайно вживає заходів щодо захисту учнів і персоналу, якщо їх життю і здоров’ю загрожує небезпека, і доповідає про це у відділ (сектор) НС та ЦЗН___________________________ районний (міський) відділ освіти. (назва райдержадміністрації)

Дії начальника ЦЗ __________________________:

Віддає розпорядження про оголошення збору постійного складу учбового закладу, організує та уточнює порядок інформування учасників навчально – виховного процесу.

1.  Заслуховує доповідь начальника штабу ЦЗ про обстановку, яка склалася.

2.  Віддає розпорядження на введення в дію відповідного розділу плана дій органів управління та сил цивільного захисту учбового закладу щодо запобігання і реагування на надзвичайну ситуацію, проведення заходів по захисту учасників навчально виховного процесу

3.  Доповідає в відділ з питань НС ____________________________та міське управління (районний відділ) освіти про обстановку, що склалася, прийняті рішення та вжиті заходи.

4.  Приймає рішення на реагування на НС проведення організаційних, інженерних, технічних та інших заходів щодо підвищення стійкості роботи закладу недопущення необґрунтованих матеріальних збитків.

5.  Здійснює практичне керівництво проведенням робіт з ліквідації наслідків НС і ходом евакуації в разі її проведення.

6.  Підбиває підсумки вжитих заходів, доповідає у вищі інстанції.

Дії начальника штабу ЦЗ:

1.  Уточнює організацію зв’язку.

2.  Постійно інформує директора учбового закладу (нач. ЦЗ) про обстановку.

3.  Уточнює обстановку на місці виникнення НС, визначає необхідні сили та засоби.

4.  Проводить постійний аналіз обстановки, готує пропозиції щодо проведення першочергових робіт.

5.  Уточнює, при необхідності, питання взаємодії різних служб та відомств, що залучаються до ліквідації наслідків НС.

 

РОЗДІЛ IV

Матеріально-технічне забезпечення цивільного захисту (радіаційне, хімічне, медичне, протипожежне, транспортне, матеріально-технічне тощо).

Забезпечення заходів цивільної оборони у школі практично у повному обсязі буде виконуватись службами ЦЗ _____________________ району (міста ) згідно з “Планом дій органів управління та сил ЦЗ ____________________ району ( міста ) . . . . .”.

Розвідка.

Даними про радіаційну, хімічну, санітарно-епідеміологічну та інші види обстановки школа буде забезпечуватися через відділ (сектор) з питань НС _____________________________________райвиконкому (райдержадміністрації) по тел. ____________або міського(рай. відділу) управління (рай. відділу) освіти тел ________________.

Відповідальний ____________________.

Хімічне забезпечення

Хімічне забезпечення організується з метою забезпечення учнів та персоналу засобами індивідуального захисту (протигазами ГП-5 та дитячими) із резерву облдержадміністрації. Школа № _____ отримує _________ протигазів ГП-5 та __________ дитячих протигазів на пункті видачі, який буде розгорнутий за адресою _________________________________, по додатковому розпорядженню начальника ЦЗ міста (району) ________________________. В запасі школи є __________ протигазів ГП-5, що складає _________% від потреби.

Простіші засоби захисту органів дихання (ватно-марльові пов’язки) виготовлюються власними силами при загрозі радіоактивного забруднення місцевості або зараження небезпечними хімічними речовинами. Станом на ______- в навчальному закладі мається _______шт. ВМП, ___ літрів ___% оцту (лимонна кислота, борна кислота), _______кг. харчової соди.

Відповідальний _____________________________________________

 

Медичне забезпечення.

Медичне забезпечення покладається на медичний пункт школи, міську (районну) лікарню та санепідстанцію.

В запасі школи є:

-  санітарних сумок - _________ шт.;

Профілактичні щеплення виконуватимуться медпрацівниками __________________ лікарні при загрозі виникнення особливо небезпечних інфекційних захворювань. Препарати йодистого калію навчальний заклад (для навчальних закладів розташованих в 50 км. зоні від АЕС ). отримує в ________________________ (назва мед. закладу) за адресою ________________________ по розпорядженню начальника ЦО міста (району).

Контроль за станом санітарно-епідеміологічної обстановки та дотриманням санітарно-гігієнічних норм здійснюється санепідстанцією та медпунктом школи.

Відповідальний _______________________________________________

 

Інженерне забезпечення.

Інженерне забезпечення здійснюється з метою недопущення (зниження) опромінення учнів та персоналу школи при раптовому випаданні радіоактивних опадів, шляхом укриття учнів та персоналу в захисній споруді _______________________________________ за районним планом (при наявності), або на першому поверсі школи ________________________________________ з його герметизацією та закладанням віконних отворів цеглою (бутом, мішками з піском, іншими матеріалами).

Відповідальний _____________________________________________

Матеріальне забезпечення.

Матеріальне забезпечення заходів ЦЗ покладається на міські (районні) служби – матеріального забезпечення тел. _______________, а також інші підприємства через районні відділи (сектори) з питань НС, а також через міське управління освіти.

Окремі види заходів ЦЗ забезпечуються за рахунок власних коштів (виготовлення ватномарльових пов’язок, герметизація приміщень, світломаскування).

Відповідальний _________________________________________________

Гідрометеорологічне забезпечення.

Дані про гідрометеорологічну обстановку навчальний заклад отримує у мережі (міського, районного) радіомовлення двічі на день о ____год. ____хв. та о ____год. ___хв., або за необхідністю забезпечується ними через районний відділ з питань НС.

У разі крайній необхідності ці дані можна отримати у найближчій гідрометеостанції ________________________________ (місце розташування) за тел. ________________.

Відповідальний _________________________________________________

РОЗДІЛ V

Організація управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії

Управління заходами ЦЗ здійснюється із пункту управління школи, який розташований у кабінеті директора.

При радіоактивному забрудненні місцевості пункт управління розгортається у ___________________________________ (захисній споруді, заглибленому приміщенні, або іншому підібраному місці).

При виконанні евакозаходів (при загрозі хімічного та радіоактивного зараження, при пожежі, або підтоплення) управління здійснюється начальником ЦЗ та штабом ЦЗ навчального закладу, які знаходяться постійно разом з учнями та персоналом.

Зв’язок здійснюється по існуючим мережам телефонного зв’язку (тел. __________), при необхідності використовується посильні із складу персоналу школи та мобільні телефони.

Оповіщення в межах школи здійснюється за допомогою ____________________ з кабінету начальника ЦЗ.

Оповіщення постійного складу школи в робочий час проводиться згідно зі схемою (додаток №____).

Начальник штабу цивільного захисту _________________________

Додатки, Які повинні бути у розділі V згідно наказу МОН України від 17.01.2002р. №27 „Про затвердження Положення про функціональну підсистему „Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”:

1. Схема управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії.

2. План-календар дій об’єкта в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного стану);

3. Карта (схема) регіону з позначеними на ній (нанесеними) місцями розташування об’єкта цивільного захисту, піднятими дільницями (місцями) можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки, графічними елементами плану евакуації (розосередження) та необхідними розрахунками;

4. План евакуації об’єкта в заміську зону (план розосередження де евакуаційні заходи не плануються);

5. Особисті плани дій (папки з робочими документами у першому примірнику) керівного складу об’єкта та командирів (начальників) невоєнізованих формувань цивільного захисту. Другий примірник особистого плану (робочих документів) дій знаходиться на робочому місці посадової особи.