Примеры документов: Приказы, распоряжения, планы.

 Начальник штабу цивільного захисту _________

Затверджую

Начальник цивільного захисту – директор школи _

“_____” ___________ 200__ р.

______________________ підпис

План-графік основних заходів з питань цивільного захисту в режимах діяльності функціональної підсистеми

№№пп

Найменування

Заходів

Кількість,

Обсяг

Час

Виконання заходів

Терміни проведення

Виконавці

Примітка

1-ша доба

Доба

Хвилини

Години

 

110

220

330

440

550

660

12

                           

А)Режим повсякденної діяльності.

1

1

Спостереження та контроль за станом довкілля

                                             

НШ ЦЗ

 

2

Удосконалення процесу підготовки персоналу та сил ЦЗ

                                             

НЦЗ

НШ ЦЗ

 

3

Навчання постійного складу та учнів вмінню користуватись засобами індивідуального захисту та діям в НС, виконанню правил безпеки життєдіяльності

                                             

НШ ЦЗ

Керівни-ки навч.

Груп ЦЗ

 

4

Створення недоторканого резерву програмно-методичних матеріалів, підручників на випадок можливих НС, матеріальних ресурсів для ліквідації наслідків НС.

                                             

НЦЗ

Заст. з МТЗ

 

Б).Режим підвищеної готовності.

1.

Посилення роботи, пов’язаної з веденням спостереження за станом довкілля

                                             

НШ ЦЗ

 

2

Уточнити план ЦЗ щодо захисту учасників навчально-виховного процессу, працівників і матеріальних засобів

                                             

НЦЗ

 

3

Привести в стан готовності сили та засоби ЦЗ, уточнення планів їх дій до прибуття сил постійної готовності.

                                             

НШ ЦЗ

 

4

Організувати постійне чергування керівного складу

                                             

НШ ЦЗ

 

В) режим надзвичайної ситуації

1

Вжити заходи щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників закладу (оповіщення, інформування особового складу, радіаційний, хімічний, медичний захист, евакуація, АР роботи).

                                             

НШ ЦЗ

 

2

Здійснювати постіний контроль за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків НС.

                                             

Командир поста РХС

 

3.

Визначити межи території, на яку вплинула надзвичайна ситуація

                                                 

4

Інформувати вищестоящи органи управління щодо рівня НС та вжитих заходів, оповіщення і інформування учасників НВП, надання їм необхідних рекомедацій щодо поведінки в умовах, що склалися.

                                                 

Г).Режим надзвичаного стану. Вживаються заходи, передбачені Законом України “Про надзвичайний стан”.

1

Визначити межі території, на якій вини кла надзвичайна ситуація

                                             

НЦЗ

 

2

Забезпечення стійкого функціонування об’єкта галузі освіти, першочергового життєзабезпечення учасників НВП, які залишились проживати на території НС.

                                             

НЦЗ

НШ ЦЗ

Керівний

СкладЦЗ

Вчителі

 

3

Встановлення особливого режиму в ‘їзду і виїзду

                                             

Постійний склад

 

4

Посилення охорони громадського порядку

                                             

Постійний склад

Учні,

 

5

Звітування про розвиток НС вищим органам управління та оповіщення та інформування учасників НВП та праціників навчального закладу.

                                             

НЦЗ,

НШ ЦЗ,

Заст. з

Евакуаці

 

Начальник штабу цивільного захисту ________________________